Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac Athena SWAN

Y Tîm

I gefnogi’r gwaith hanfodol hwn mae’r ysgol wedi sefydlu pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac Athena Swan (a elwir hefyd yn Dîm Hunanasesu) sy’n cynnwys amrywiaeth o staff a myfyrwyr ar draws holl feysydd yr Ysgol.

Prif amcanion y grŵp yw:
Asesu cydraddoldeb rhyw yn yr Ysgol ac adnabod heriau a chyfleoedd;
• Datblygu a rhoi ar waith gynllun gweithredu i ymgorffori Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng ngweithrediad beunyddiol yr Ysgol;
• Helpu i ddatblygu a chynnal strwythur a diwylliant sefydliadol cadarnhaol gyda Chydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn amgylcheddau gwaith a dysgu.


Dr Eleri Sian Jones yw'r Arweinydd ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac arweinydd Athena Swan yn yr Ysgol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech fod yn rhan o'r gwaith hwn, mae croeso i chi gysylltu â hi.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dyma rai cysylltiadau defnyddiol yn ymwneud â gweithgareddau a mentrau sy’n gweithio ar wella cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn chwaraeon:

Dyma rai cysylltiadau defnyddiol yn ymwneud â gweithgareddau a mentrau sy’n gweithio ar wella cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn seicoleg:

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?