A sea campion on the coast.

Planhigion sy'n caru llygredd yn allweddol i ragweld addasu i newid amgylcheddol

 Mae newid amgylcheddol yn digwydd mor gyflym fel na all organebau gwyllt gadw i fyny, ac maent yn wynebu heriau sylweddol. Ond efallai y gall rhai organebau addasu'n rhyfeddol o gyflym i amgylchiadau newydd. Nid yw rhagweld pa rywogaethau fydd yn gallu addasu'n gyflym yn hawdd o bell ffordd, ond gall planhigyn arfordirol dinod fod â'r allwedd i ddeall sut mae rhywogaethau'n addasu'n gyflym i gynefinoedd o waith dyn. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?