Pwy fydd yn edrych ar eich hôl?

Llun agos o grys-t Arweinwr Cyfoed

Cefnogi ein Myfyrwyr Arweinwyr Cyfoed

O'r foment y byddwch yn cyrraedd, byddwch mewn dwylo diogel yr Arweinwyr Cyfoed. Yr Arweinwyr Cyfoed yw myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn sydd yno i'ch helpu chi gydag unrhywbeth…dangos i chi lle mae eich darlithoedd yn cael eu cynnal, rhoi taith i chi o amgylch y ddinas a dangos i chi lle mae'r diodydd rhataf yn cael eu gwerthu!

I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy'r Gymraeg - ewch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda'r cwrs a chymorth academaidd.

Erin Jones
Nyrsio Oedolion

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?