Ystafelloedd ac Adeiladau'r Brifysgol

Cliciwch ar y botymau i glywed y geiriau yn cael eu hynganu.

Ystafelloedd/Adeiladau’r Brifysgol Rooms/University Buildings  
Adeilad Brambell Brambell Building
Prif Adeilad y Celfyddydau Main Arts Building
Safle'r Normal Normal Site
Tŵr Cemeg Chemistry Tower
Ystafell 4 Room 4
Adeilad Thoday Thoday Building
Neuadd PJ PJ Hall