Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â'r wefan, e-bostiwch i'r cyfeiriad canlynol: cymorthcymraeg@bangor.ac.uk

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am Gynllun Iaith y Brifysgol, cysylltwch â Chanolfan Bedwyr:

Canolfan Bedwyr
Prifysgol Bangor
Neuadd Dyfrdwy
Ffordd y Coleg

Bangor

LL57 2DG

Ffôn: 01248 383293

Ffacs: 01248 383243

E-bost: swyddfa.canolfanbedwyr@bangor.ac.uk

Gwefan: www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr