Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor

O ddydd Llun 23 Mawrth 2020, ac am gyfnod amhenodol, bydd ein holl weithgarwch a'n gwasanaethau yn symud ar-lein. Er na fydd hi'n bosib galw yn y swyddfa na ffonio yn ystod y cyfnod yma, byddwch yn gallu cysylltu â ni drwy e-bost a bydd ein holl systemau electronig yn parhau yn weithredol. Byddwn hefyd yn defnyddio ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu gwybodaeth ac ateb ymholiadau.