Datblygiadau diweddaraf

4.10.17

Mae dyddiadau ar gyfer cyfres newydd o weithdai Cymorth Cymraeg wedi'u gosod yma.

Cydnabyddiaeth

Cafodd y wefan hon ei lansio'n swyddogol gan Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes, ddydd Mercher 8 Mehefin 2011. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi dewis cyfrannau at Gefnogi Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg trwy Gronfa Bangor (y Gronfa Flynyddol gynt). Mae eich cyfraniadau caredig wedi helpu i ariannu'r gwaith o ddylunio a hyrwyddo'r wefan hon.