Neges ddwyieithog ar beiriant ateb

Cliciwch ar y botwm i wrando ar neges ddwyieithog enghreifftiol.

"Dyma ffôn Sioned Hughes.  Nid wyf ar gael i ateb eich galwad ar hyn o bryd, felly gadewch neges os gwelwch yn dda. Diolch."

"This is Sioned Hughes' phone. I am not available to answer your call at present, so please leave a message. Thank you."

 

Canllawiau

  • Mae'n rhaid cael negeseuon dwyieithog ar beiriannau ateb adrannau / ysgolion.
  • Mae staff yn cael eu hannog i adael negeseuon dwyieithog ar eu peiriannau ateb personol.
  • Os nad yw staff yn siarad Cymraeg, gallant ofyn i gydweithiwr sydd yn gallu siarad Cymraeg i recordio'r neges Gymraeg ar eu rhan.