Dolenni o Ddiddordeb Cyffredinol

Menter Iaith Bangor
Gwefan Menter Iaith Bangor.

Radio Cymru
Gorsaf radio genedlaethol Cymru.Gellir gwrando'n fyw neu lawrlwytho podlediadau.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a gweithdrefnau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd wedi'u datblygu er mwyn ehangu cyfleoedd astudio drwy’r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Cymraeg i Oedolion
Gwybodaeth ac arweiniad i ddysgwyr am sut i ddysgu Cymraeg. Mae adnoddau yma ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion hefyd.

Cyngor Llyfrau Cymru
Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau Cymraeg a llyfrau o ddiddordeb Cymreig.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Gŵyl Gymraeg sy'n gymysgedd o ddiwylliant, cerddoriaeth a chelfyddyd. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am Eisteddfodau'r gorffennol a'r dyfodol ac yn egluro sut i ymweld â, gwirfoddoli a chystadlu yn yr Eisteddfod.

Nant Gwrtheyrn
Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg sydd yn cael eu cynnal yn Nant Gwytheyrn a chyfleusterau eraill sydd gan y ganolfan i'w cynnig.