Cyrsiau dysgu Cymraeg i staff Prifysgol Bangor

Nodir isod yr opsiynau sydd ar gael.  Am wybodaeth bellach neu i drafod eich anghenion penodol, cysylltwch â'r Tiwtor Cymraeg i Staff, Jenny Pye:  j.pye@bangor.ac.uk

Dim gwybodaeth o'r Gymraeg ac eisiau deall mwy am yr iaith a'r diwylliant - Safle Datblygu Staff
www.bangor.ac.uk/hr/staffdevelopment/welsh.php.cy

Eisiau dysgu Cymraeg tu allan i'r gwaith
www.bangor.ac.uk/ll/wfa.php.cy

Angen dysgu a datblygu fy sgiliau Cymraeg ar gyfer fy ngwaith
www.bangor.ac.uk/hr/staffdevelopment/welsh.php.cy

Dwi'n siarad Cymraeg ond eisiau gwella fy ngramadeg a therminoleg gwaith
www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/gloywi.php.cy

Awyddus i wella fy sgiliau Cymraeg drwy weithgareddau anffurfiol
www.bangor.ac.uk/ll/wfa/informal.php.cy

Rwyf angen cwrs ar-lein
/cymorthcymraeg/cymarfer_CC/index.php.cy

Rwyf angen ychydig o gymorth ar-lein i’m hatgoffa o ramadeg a therminoleg y gweithle
/cymorthcymraeg/cyfrifiadur.php.cy