Cwestiynau Cyffredin: Gwefan Cymorth Cymraeg

1. Beth yw Cymorth Cymraeg?

Gwefan i'ch helpu i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich gwaith.

2. Pwy all ddefnyddio Cymorth Cymraeg?

Mae'r wefan wedi'i chreu ar gyfer staff Prifysgol Bangor yn benodol, ond mae'r cynnwys yn addas i fyfyrwyr Bangor hefyd.

3. Beth yw cynnwys y wefan?

Mae'r wefan yn crynhoi ynghyd pob math o dempledi parod, adnoddau clywedol a chyfrifiadurol i roi cymorth ymarferol i staff a myfyrwyr y Brifysgol ddefnyddio'r Gymraeg yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

4. Mae gen i gwestiwn ynglŷn â'r wefan, gyda phwy ddylwn i gysylltu?

Cysylltwch â Chanolfan Bedwyr os oes gennych unrhyw ymholiadau.