Gweithdai Cymorth Cymraeg 2017

 

5 gweithdy 45 munud dros amser cinio i staff

 

Dydd Llun, 16 Hydref

Cymraeg ar y Cyfrifiadur - 10 awgrym doeth

Sut y gall y cyfrifiadur eich helpu i ysgrifennu Cymraeg mewn 10 cam.

Dr Llion Jones

 

Dydd Mercher, 1 Tachwedd

Trawsieithu nid Cyfieithu

Trosi gwybodaeth o’r Saesneg i’r Gymraeg.

Eleri Hughes

 

Dydd Mercher, 15 Tachwedd

Drafftio e-byst, llythyrau a dogfennau dwyieithog

Canllawiau ac awgrymiadau ar sut i greu testun addas a darllenadwy yn y ddwy iaith.

Ifan Prys

 

Dydd Mawrth, 28 Tachwedd

Y Safonau Iaith Gymraeg a Gwasanaethau i Fyfyrwyr

Mae’r Safonau Iaith Gymraeg newydd yn gofyn i ni fod yn rhagweithiol wrth gynnig a darparu gwasanaethau yn y Gymraeg i fyfyrwyr.

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar sut y gallwn sicrhau ein bod yn ateb y gofynion sydd arnom.

Dr Lowri Hughes

 

Dydd Llun, 4 Rhagfyr

Cyflwyniad i wefan Cymorth Cymraeg (ar gyfer dysgwyr)

Cyflwyniad byr yn rhoi gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael ar wefan Cymorth Cymraeg (addas ar gyfer dysgwyr lefel sylfaen).

Elen Davies

 

 

Cofrestru
E-bostiwch cymorthcymraeg@bangor.ac.uk neu ffoniwch Canolfan Bedwyr (ffôn: 3293) i gofrestru. Mae croeso i chi ddewis a dethol eich gweithdai. 'Does dim rhaid mynychu pob un.

Mae’r gweithdai’n addas ar gyfer dysgwyr da a siaradwyr rhugl.

Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal am 1 o’r gloch yn Ystafell D1.07 Canolfan Bedwyr, Neuadd Dyfrdwy, Ffordd y Coleg.