Ynganu Teitlau Swyddi

Cliciwch ar y botymau i glywed y geiriau yn cael eu hynganu.

Swyddi Job Titles  
Cyfarwyddwr Director
Porthor Porter
Tiwtor Tutor
Derbynnydd Receptionist
Rheolwr Manager
Swyddog Officer
Technegydd Technician
Ymchwilydd Researcher
Darlithydd Lecturer
Athro Professor
Is-Ganghellor Vice-Chancellor
Cofrestrydd Registrar