Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau Dysgu

Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth

Er mwyn eich helpu i astudio rydym yn darparu dewis eang o adnoddau dysgu sy’n cael eu cefnogi gan staff profiadol. Mae gwasanaethau TG yn darparu cyfleusterau a gwasanaethau cyfrifiaduro, cyfryngau a reprograffeg.

Rydym yn cynnig

  • Dros 1000 o gyfrifiaduron at ddefnydd myfyrwyr – mae rhai ystafelloedd cyfrifiaduron ar agor 24 awr bob dydd
  • Hyfforddiant TG fel rhan o’ch gradd, e.e. prosesu geiriau, taenlenni, Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Sylfaenol ac Uwch) ac ECDL Arloesol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Blackboard (rhith-amgylchedd dysgu masnachol) i gyfrannu at brofiad dysgu cyfoethog i’r myfyrwyr. Mae’n galluogi i ddeunydd dysgu fod ar gael ar-lein. Fel arfer, mae’r deunydd wedi’i rannu’n fodiwlau neu’n gyrsiau ac mae’r wybodaeth ar gael i’r myfyrwyr sydd wedi’u rhestru ar y cwrs/modiwl yn unig.
  • Mynediad i’r rhwydwaith o holl ystafelloedd en-suite ein neuaddau preswyl ac ystafelloedd cyfrifiadurol y Brifysgol

Darllenwch ein tudalen ar Wasanaethau Technoleg Gwybodaeth am fanylion pellach

Gwasanaethau llyfrgell ac archif

Mae gan y Brifysgol ystod eang o adnoddau dysgu nodedig. Mae gennym gasgliad mawr o lyfrau a chylchgronau, ac mae llawer o'r cylchgronau ar gael ar gyfrifiadur mewn fformat testun llawn.

Hefyd, mae gennym gronfeydd data, fideos a CDs; defnydd micro ffurf a chyfleusterau argraffu; casgliad arbennig o lawysgrifau a chatalogau ar-lein i gael mynediad at e-lyfrau, cylchgronau electronig, hen bapurau arholiad, canllawiau i bynciau ac amryw o adnoddau dysgu eraill.

Ewch i'n tudalennau Llyfrgell ac Archif am fwy o wybodaeth.