Ebrill 2020

SuLlMaMeIGSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Cynhadledd Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL572DG
Amser:
Dydd Iau 23 Ebrill 2020 – Dydd Gwener 24 Ebrill 2020
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Mwy o wybodaeth:
http://policing-ethnographies.bangor.ac.uk

Cynhadledd Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

23 - 24 Ebrill 2020

Gwelwyd bod ethnograffeg yn fethodoleg hanfodol ar gyfer mynd mewn i'r byd plismona a'i ddeall. Mae'r maes plismona cyfoes 'lluosog' yn cynnwys llu o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan wahodd llwybrau newydd ar gyfer ymchwil a thrafodaeth ethnograffig. Mae'r gynhadledd ddeuddydd hon yn dwyn ynghyd ysgolheigion ac ymarferwyr plismona i drafod a rhannu dealltwriaeth o waith maes ethnograffig a wnaed gyda gweithredwyr plismona a gweithwyr proffesiynol ym maes rheoli cymdeithasol ar draws gwahanol gyd-destunau.

Rydym yn croesawu papurau gan ymchwilwyr - anogir ymchwilwyr doethurol yn arbennig i gyflwyno papurau - rhai sydd wedi gwneud gwaith maes ethnograffig gyda ffurfiau plismona lluosog (e.e. swyddogion gwarchod ffiniau, grwpiau cymdeithasau sifil, cwmnïau diogelwch preifat) a'r rheini sy'n ymchwilio i ffurfiau mwy traddodiadol o blismona'r wlad trwy ddull ethnograffig. Rydym hefyd yn croesawu gweithwyr proffesiynol ym maes plismona sydd â diddordeb mewn defnyddio ymchwil ethnograffig ar gyfer ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth.

Galwad am Bapurau

Y dyddiad cau ar gyfer crynodebau yw Dydd Gwener 31 Ionawr 2020. Cyflwynwch eich crynodeb yma