Cerdded yn Eryri

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Ein nod yw addysgu a hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr sy'n ymwybodol o anghenion cymdeithasol ac amgylcheddol, oll mewn sefydliad o ragoriaeth byd-eang a arweinir gan ymchwil.

Dewch i'n Diwrnod Agored

AMDANOM NI

Mae'r Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor yn un o'r prif ganolfannau yn y DU ar gyfer addysgu ac ymchwil mewn ystod eang o bynciau gwyddoniaeth.

Ein Ysgolion

Mae tair Ysgol Academaidd o fewn y Coleg.

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Ffibrau optegol

Ein Hymchwil

Mae'r Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg yn integreiddio ymchwil ar draws tair ysgol academaidd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf buddsoddwyd yn sylweddol mewn adeiladau ac offer, ynghyd â phenodi staff strategol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

 01248 351151

 Manylion cyswllt y Staff

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG