Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ionawr 2019

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

WGC Bangor: Dyfodol y System Gyfiawnder

gan Canolfan Llwyodraethiant Cymru

Lleoliad:
Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019, 18:00–19:30
Cyflwynydd:
Canolfan Llwyodraethiant Cymru
Mwy o wybodaeth:
COFRESTRU

Estynnir gwahoddiad cynnes i chi ymuno â Dr Sarah Nason (Ysgol y Gyfraith Bangor), Dr Robert Jones a Dr Huw Pritchard (Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd) am sesiwn drafod ar ddyfodol y system gyfiawnder yng Nghymru.

Yn y digwyddiad hwn, sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr, ymarferwyr ac aelodau o'r cyhoedd, bydd academyddion yn cyflwyno eu hymchwil ddiweddaraf ar faterion yn cynnwys:

  • Y data sylweddol newydd, sy'n cael ei gynhyrchu am y tro cyntaf mewn sawl blwyddyn, ynghylch natur y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru, gan gynnwys;
  • Cyfraddau a phatrymau dedfrydu a charcharu ar unwaith yng ngharchardai Cymru
  • Data ar fenywod yn y system cyfiawnder troseddol
  • Data ar bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) ac anghymesuredd o ran hil yn y system
  • Y system cyfiawnder gweinyddol yng Nghymru (y gyfraith sy'n llywodraethu'r broses o wneud penderfyniadau gan gyrff cyhoeddus, ac unioni anghyfiawnder i unigolion). Mae'r system gyfiawnder hon yn sicrhau bod swyddogion cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau cywir mewn meysydd megis tai, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol. Dyma'r brif system gyfiawnder sydd eisoes wedi'i datganoli i Gymru.
  • Y posibilrwydd o ddatblygu cyfrifoldeb pellach ar gyfer polisi cyfiawnder a gweinyddu cyfiawnder i Gymru, a chreu Awdurdodaeth Gyfreithiol i Gymru.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd offer cyfieithu ar gael.

 

Dogfennau cysylltiedig: