Trafod Gwastraff yn y Cwpwrdd Dillad

Faint o wastraff sydd gennych chi yn eich cwpwrdd dillad?

Y tymor hwn, mae cael secwinau ar ddillad yn ffasiynol iawn ond mae’r ‘ffasiwn cyflym’ hwn yn cael effaith ddifrifol iawn ar ein hamgylchedd.

Mae Dr Graham Ormondroyd o’r Ganolfan BioGyfansoddion yn gweithio gyda’r dylunydd Rachel Clowes i greu secwin cynaliadwy fydd yn pydru ar ôl amser.

Sefydlodd Rachel Clowes, sydd yn ddylunydd print a brodwaith yn Llundain y cwmni The Sustainable Sequin Company y llynedd ddarparu secwin cynaliadwy i’r diwydiant ffasiwn.

Mae Rachel ar hyn o bryd yn defnyddio plastig wedi ei ailgylchu i ddarparu secwinau oddi ar y silff a rhai wedi eu gwneud yn arbennig o wahanol feintiau a siapiau. Aiff hyn un cam yn agosach at nod Rachel o ddatblygu secwin sydd, wrth gael ei atodi i ddefnydd pydradwy, yn pydru yn gyfan gwbl yn naturiol unwaith ei fod wedi cyrraedd safleoedd tirlenwi.

Yn dilyn cyfarfod ar hap mewn digwyddiad deunyddiau naturiol yn Llundain, trodd Rachel at arbenigwyr Prifysgol Bangor a gofynnodd iddynt gyfrannu eu profiad aruthrol i’r project.

Mae gan Ganolfan Biogyfansoddion y Brifysgol dros 30 mlynedd o brofiad o ddarparu deunyddiau neu gynhwysion amgen yn seiliedig ar blanhigion i ddiwydiannau gweithgynhyrchu ac adeiladu i ddisodli deunyddiau anadnewyddadwy.

Maent eisoes wedi cyfrannu gwybodaeth i ddatblygu amrywiaeth o nwyddau'n llwyddiannus, o waelodion pitsa y gellir eu compostio, caeadau ailgylchadwy i gwpanau coffi a bocsys wyau wedi'u seilio ar laswellt, i ddeunyddiau adeiladu bio-seiliedig a hyd yn oed gydrannau ceir.

Eglurodd Dr Graham Ormondroyd o’r Ganolfan BioGyfansoddion y broses. Dywedodd,

“Y syniad yw cymryd biopolymer, rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio wrth becynnu mewn cymwysiadau heddiw, a chreu secwin sy'n cyd-fynd â llewyrch a bywiogrwydd lliw secwinau traddodiadol. 

“Ond ar ddiwedd ei oes, byddwch chi'n gallu compostio'r secwin hwnnw i mewn i CO2 syml  a dŵr a bydd hynny'n dda i'r amgylchedd.”

Mae Rachel yn hapus gyda sut mae pethau'n datblygu hyd yn hyn. Meddai,

“Ar hyn o bryd rydym wedi llwyddo i wneud ffilm bioplastig a fydd yn bioddiraddio, sy'n rhagorol. A'r cam nesaf yw cynhyrchu lliwiau hyfryd iawn a gweithio ar sglein y secwinau.

“Gobeithio mai dyfodol y prosiect hwn yw ein bod yn gallu cynhyrchu rhai secwinau hardd, llachar, sgleiniog a fydd yn pydru yn ddiogel ar ddiwedd eu hoes.” 

Dewch i wybod mwy am y Coleg Gwyddorau Amgylchedd a Pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2019