Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Teithio tu allan i’r DU – Ffurflen Teithio Tramor

Mae’n bwysig ystyried eich gofynion iechyd, diogelwch acgorchudd cyn teithio dramor ar waith i’r Brifysgol. Mae’n ofynnol i bob aelod staff a myfyriwr sy’n teithio tramor, gan gynnwys y rheini sy’n mynychu cynadleddau, gwaith maes a lleoliadau gwaith, lenwi’r Ffurflen Teithio Tramor ar-lein.

Mae’r ffurflen ar-lein hon yn rhoigorchudd teithio’r Brifysgol am ddim i’r ymgeisydd (dros gyfnod y gwaith) ac mae’n cynnwys gwybodaeth iechyd a diogelwch sy’n hanfodol i Safon Polisi’r Brifysgol dros deithio tramor.

Cyn llenwi’r ffurflen, gwnewch eich hunain yn gyfarwydd â’r wybodaeth sy’n berthnasol i’ch taith. Gallwch wneud hyn drwy fynd i’r gwefannau canlynol:

Coronafirws Drum-Cussac UMAL Gwybodaeth Ddiweddaraf

Novel coronavirus (Covid-19): Cyngor i bob teithiwr tramor

Noder: er mwyn llenwi’r ffurflen bydd angen rhif staff/ rhif rhestr gyflog neu rif myfyriwr/ rhif adnabod Banner ac enw cyswllt gweinyddwr eich coleg/ ysgol/ adran (ar gael gan HSS) arnoch.

Cwblhewch y ffurflen

Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen gorchudd trafeilio dramor....

Noder:
I rywun sydd eisoes â phroblemau meddygol, mae yswiriant y Brifysgol yn darparu triniaeth brys yn unig; nid yw’r Brifysgol yn rhoi yswiriant i unigolyn sydd wedi’i gynghori i beidio â theithio.

Lle bo modd, dylid defnyddio Aelodau ABTA i drefnu’r teithiau, a dylent fod wedi’u diogelu gan ATOL a dylid defnyddio cerdyn credyd i dalu.

Argymhellir i deithwyr sganio copi o’u pasbort a’i anfon i gyfrif e-bost y gellir mynd ato’n hawdd. Mae hyn yn eich galluogi i gael gafael ar y manylion yn hawdd petai eich pasbort yn mynd ar goll neu’n cael ei ddwyn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mr Chris Benson, Swyddog Yswiriant y Brifysgol, neu Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.