'Wuhan novel coronavirus and avian flu' - cyngor ar deithio i Tsieina

Cyngor Iechyd Cyhoedd (Public Health)

Canllawiau UMAL (Yswirwyr Prifysgol)

Teithio Dramor

Fel aelod o staff y Brifysgol neu fel myfyriwr mae'n debygol y byddwch yn teithio dramor fel rhan o'ch gwaith neu’ch astudiaethau. Os yw'n fwriad gennych deithio dramor mae'n hanfodol eich bod yn cadw at ofynion Polisi Teithio Dramor y Brifysgol ac yn cynllunio eich taith ac yn ymbaratoi'n briodol.  Mae'r Llawlyfr Teithio Staff a Myfyrwyr yn darparu cyfoeth o wybodaeth.

Mae'r brifysgol yn darparu yswiriant teithio am ddim i staff a myfyrwyr sy'n teithio dramor ar fusnes yn ymwneud â'r brifysgol. Pan fyddwch yn cofrestru i gael yswiriant byddwch yn cael rhif cyswllt a fydd yn mynd â chi at GLOBAL RESPONSE a all roi cefnogaeth i chi mewn argyfwng meddygol.  Yn dibynnu ar natur yr argyfwng, yna gall Global Response eich cyfeirio at DRUM CUSSAC sy'n eu cefnogi.  Yn ogystal, cyn teithio, YMWELWCH â safle DRUM CUSSAC i gael CYNGOR TAITH CYN-TEITHIO.

Hefyd GOFRESTRU'N uniongyrchol â DRUM CUSSAC er mwyn medru mynd at eu gwasanaethau:

  • RiskMonitor Traveller – Rhybuddion Byw am Ddigwyddiadau a Phroffiliau Gwledydd
  • TravelPrepare – Modiwlau E-ddysgu
  • GlobalSOS – cefnogaeth a chyngor diogelwch 24/7

Dylai teithwyr gofio y gallai fod gan rai gwledydd a rhanbarthau agweddau gwahanol tuag at rai teithwyr, er enghraifft, menywod unigol, LGBT. Mae gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad wybodaeth ddefnyddiol iawn i deithwyr LGBT a merched ar eu pennau eu hunain, ynghyd â chysylltiadau i sefydliadau eraill er mwyn helpu i baratoi ac adnabod gwledydd a rhanbarthau a allai fod yn anniogel. Mae yna hefyd Fodiwl E-ddysgu defnyddiol ar Travel Prepare.

Dyma'r prif gamau wrth drefnu taith:

CAM 1

 Cael Caniatâd

 Dolen

CAM 2 

 Yswiriant Teithio (a Ffurflen Yswiriant Teithio orfodol)

CAM 3

 Asesiad Risg

CAM 4

 Hanfodion Iechyd ar gyfer Teithio (gan gynnwys gwybodaeth am frechiadau)

CAM 5

 Materion Sylfaenol Teithio

 

Mae’r canlynol yn ffynonellau gwybodaeth defnyddiol wrth baratoi ar gyfer taith dramor. Gweler CAM 4: Hanfodion Iechyd ar gyfer Teithio i weld dolennau penodol yn ymwneud â chyngor iechyd wrth deithio dramor, gan gynnwys gofynion brechiadau.

Dolenni