Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

'Novel coronavirus (Covid-19)'

Mae Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol wedi penderfynu NA DDYLAI staff a myfyrwyr deithio dramor ar fusnes y brifysgol.

Mewn achosion eithriadol, os ydych yn teimlo fod eich taith dramor yn angenrheidiol, gofynnir i chi gwblhau asesiad risg a pharatoi eglurhad pam mae’r daith yn angenrheidiol, a danfon y dogfennau at eich Deon Coleg neu at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol (ar ran Gwasanaethau Proffesiynol), fydd yn gwneud penderfyniad i awdurdodi eich taith ai pheidio.

Coronafirws (Covid-19) Cwestiynau Cyffredin - Staff
Coronafirws (Covid-19) Cwestiynau Cyffredin - Myfyrwyr
Cyngor Iechyd Cyhoedd (Public Health)

 

Teithio Dramor - ar ôl derbyn cymeradwyaeth (teithio, Covid-19)

Fel aelod o staff y Brifysgol neu fel myfyriwr mae'n debygol y byddwch yn teithio dramor fel rhan o'ch gwaith neu’ch astudiaethau. Os yw'n fwriad gennych deithio dramor mae'n hanfodol eich bod yn cadw at ofynion Polisi Teithio Dramor y Brifysgol ac yn cynllunio eich taith ac yn ymbaratoi'n briodol.  Mae'r Llawlyfr Teithio Staff a Myfyrwyr yn darparu cyfoeth o wybodaeth.

Mae'r brifysgol yn darparu gorchudd teithio am ddim i staff a myfyrwyr sy'n teithio dramor ar fusnes yn ymwneud â'r brifysgol. Pan fyddwch yn cofrestru i gael gorchudd byddwch yn cael rhif cyswllt a fydd yn mynd â chi at GLOBAL RESPONSE a all roi cefnogaeth i chi mewn argyfwng meddygol.  Rhaid i deithwyr gysylltu ag Global Response cyn mynd i unrhyw gostau meddygol gan y bydd methu â gwneud hynny yn arwain at wrthod hawliadau treuliau meddygol dilynol.

Yn dibynnu ar natur yr argyfwng, yna gall Global Response eich cyfeirio at DRUM CUSSAC sy'n eu cefnogi.  Yn ogystal, cyn teithio, YMWELWCH â safle DRUM CUSSAC i gael CYNGOR TAITH CYN-TEITHIO.

Hefyd GOFRESTRU'N uniongyrchol â DRUM CUSSAC er mwyn medru mynd at eu gwasanaethau:

  • RiskMonitor Traveller – Rhybuddion Byw am Ddigwyddiadau a Phroffiliau Gwledydd
  • TravelPrepare – Modiwlau E-ddysgu
  • GlobalSOS – cefnogaeth a chyngor diogelwch 24/7

Dylai teithwyr gofio y gallai fod gan rai gwledydd a rhanbarthau agweddau gwahanol tuag at rai teithwyr, er enghraifft, menywod unigol, LGBT. Mae gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad wybodaeth ddefnyddiol iawn i deithwyr LGBT a merched ar eu pennau eu hunain, ynghyd â chysylltiadau i sefydliadau eraill er mwyn helpu i baratoi ac adnabod gwledydd a rhanbarthau a allai fod yn anniogel. Mae yna hefyd Fodiwl E-ddysgu defnyddiol ar Travel Prepare.

Dyma'r prif gamau wrth drefnu taith:

CAM 1

 Cael Caniatâd

 Dolen

CAM 2 

Gorchudd Teithio (a Ffurflen Gorchudd Teithio orfodol)

CAM 3

 Asesiad Risg

CAM 4

 Hanfodion Iechyd ar gyfer Teithio (gan gynnwys gwybodaeth am frechiadau)

CAM 5

 Materion Sylfaenol Teithio

 

Mae’r canlynol yn ffynonellau gwybodaeth defnyddiol wrth baratoi ar gyfer taith dramor. Gweler CAM 4: Hanfodion Iechyd ar gyfer Teithio i weld dolennau penodol yn ymwneud â chyngor iechyd wrth deithio dramor, gan gynnwys gofynion brechiadau.

Dolenni