Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Beth mae’r Tiwtoriaid Mynediad eisiau ei weld yn eich Datganiad Personol UCAS?

Mae tiwtoriaid yn hoffi gweld unigolion cyfrifol gydag amrywiaeth o ddiddordebau sy'n gallu ymdopi ag astudiaeth ar lefel prifysgol. Maent yn edrych am gymhelliant a photensial ac yn disgwyl i'r datganiad fod yn berthnasol i'r cwrs.

Bydd tiwtoriaid yn darllen cannoedd o ddatganiadau ac mae llawer ohonynt yn ddiflas, felly gwnewch un chi'n ddiddorol!