Beth i’w gynnwys yn eich Datganiad Personol UCAS?

Dylai eich Datganiad Personol egluro pam eich bod eisiau astudio’r cwrs gan roi rhesymau penodol dros eich diddordeb yn y cwrs.

Mae hefyd yn bwysig i ddangos tystiolaeth o ymchwil a darllen cefndirol.

Dangoswch dystiolaeth o waith ymchwil a gwnewch yn glir eich bod yn paratoi ar gyfer astudio'r cwrs - yn enwedig os yw'n gwrs galwedigaethol neu yn bwnc nad ydych wedi ei astudio o'r blaen.

Soniwch os ydych chi wedi mynychu unrhyw ysgol haf neu ddarlithoedd perthnasol.

Dylech gynnwys gwybodaeth am unrhyw swydd berthnasol, lleoliad gwaith neu brofiad gwirfoddol - yn enwedig os yw wedi helpu i ddatblygu sgiliau a rhoi profiad na fyddech yn ei gael drwy'r ysgol neu goleg.

Os oes gennych chi gynllun gyrfaol ar gyfer pan fyddwch yn gorffen y cwrs, soniwch am hynny yn y Datganiad Personol hefyd.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer gwahanol bynciau ar yr un ffurflen, bydd angen i chi esbonio'ch penderfyniadau yn glir neu bydd sefydliadau'n teimlo nad ydych yn gallu gwneud penderfyniad am eich dyfodol.