Beth yw Datganiad Personol UCAS?

Y datganiad personol yw rhan bwysicaf y ffurflen gais UCAS, a dyma sy'n achosi mwyaf o boen meddwl.

Gan eich bod yn cystadlu yn erbyn nifer o ymgeiswyr eraill a gwerthu eich hunain, bydd yn rhaid i chi bresenoli eich cais fel ei fod yn adlewyrchu eich unigolrwydd.

Dylech ddangos eich brwdfrydedd ac ymrwymiad i'r cwrs yn eich Datganiad Personol ynghyd a’r rheswm dros ddewis gwneud cais ar gyfer y cwrs penodol hwnnw.

Mae’n bwysig eich bod yn dangos i’r tiwtoriaid mynediad pam eich bod yn haeddu lle ar y cwrs ac egluro pam y byddai’r sefydliad eisiau eich cael chi fel myfyriwr.