Unrhyw awgrymiadau cyn cychwyn ysgrifennu’r Datganiad Personol?

 • Darllenwch y prospectws a’r wybodaeth am y pwnc/cwrs cyn cychwyn.
 • Peidiwch ag enwi prifysgol wrth ei henw
 • Gwnewch yn siŵr fod pob brawddeg yn ychwanegu rhywbeth newydd.
 • Defnyddiwch yr enghreifftiau mwyaf perthnasol a mwyaf diweddar o ddiddordebau a gweithgareddau allgyrsiol.
 • Dangoswch eich ymroddiad a’ch ysgogiad i astudio
 • Pwysleisiwch eich diddordebau academaidd
 • Disgrifiwch unrhyw brofiad gwaith
 • Dangoswch eich bod yn gwerthfawrogi materion cyfoes yn eich maes
 • Profwch eich bod yn berson cyfrifol sydd yn medru ymdopi gyda’r rhyddid i astudio ar lefel prifysgol
 • Soniwch am eich diddordebau a llwyddiannau tu allan i’r ysgol/coleg
 • Byddwch yn wreiddiol
 • Peidiwch â dweud celwydd yn eich Datganiad Personol!