Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Cliciwch ar y cwestiwn er mwyn cael yr ateb.

Ni fyddaf yn medru dod i'r Diwrnod Agored, gai ymweld rhyw dro eto?

Os nad ydych yn medru dod i’n Diwrnod Agored, gallwch ymweld â ni ar ddiwrnod sy’n gyfleus i chi. Cysylltwch â ni cyn gynted a phosibl fel ein bod yn medru sicrhau y profiad gorau bosibl. Cysylltwch â ni ar diwrnodauagored@bangor.ac.uk

Lle ga'i wybodaeth am Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau?

Os ydych yn y broses o wneud cais am le mewn prifysgol, mae’n debyg y bydd gan eich ysgol neu goleg gopi o’r llyfryn Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau neu gallwch ddarllen y dudalen we Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Pryd ydwi'n gwneud cais am lety?

Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynnig (a all fod yn un amodol) i astudio yn y Brifysgol ac sy'n nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn yn derbyn e-bost pan fydd ceisiadau ar agor fis Ebrill/Mai. Unwaith yr ydych wedi derbyn e-bost, gallwch wneud cais ar-lein. Dylech wneud cais am ystafell mewn neuadd cyn gynted ac y gallwch. Gallwch edrych ar yr holl neuaddau gwahanol sydd gennym yma ym Mangor ar y wefan Llety a gallwch wylio fideos a gweld lluniau o’r ystafelloedd.

Beth sydd angen i mi wneud ar ddiwrnod fy nghanlyniadau?

Os oes gennych gynnig amodol ac eich bod wedi cyflawni amodau ein cynnig – ewch ar UCAS Track i weld os ydym wedi cadarnhau eich lle - Llongyfarchiadau rydych ar eich ffordd i Fangor!

Os ydwi'n methu a chyflawni amodau'r cynnig, beth wna'i?

Peidiwch a mynd i banic! Y peth cyntaf i’w wneud yw edrych ar eich statws ar UCAS Track. Os ydych wedi cael eich gwrthod, byddwch yn cael eich rhyddhau i’r system Glirio yn awtomatig. Bydd llefydd ar gael ar gyrsiau mewn nifer o Brifysgolion trwy’r system Glirio. Bydd Prifysgol Bangor yn cyhoeddi rhestr o bynciau sydd efo llefydd trwy’r system Glirio a bydd modd i chi gysylltu efo gwahanol Brifysgolion.

Pryd mae'r tymor cyntaf yn cychwyn?

Mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yn cychwyn eu tymor cyntaf ddiwedd mis Medi. Mae'r wythnos gyntaf, sef Wythnos Groeso, yn gyfle i chi gynefino. Nid oes darlithoedd ffurfiol yn ystod yr wythnos ac mae amryw o weithgareddau'n cael eu trefnu er mwyn i chi ddod i adnabod myfyrwyr eraill a dod i adnabod y Brifysgol.

Disgwylir i chi symud i mewn i'ch neuadd breswyl y penwythnos cyn i'r Wythnos Groeso ddechrau. Cewch wybod mwy a'r union ddyddiadau ar ein gwefan Wythnos Groeso, sy'n cael ei ddiweddaru fis Awst yn barod i'r semester newydd ddechrau ym mis Medi.

Beth yw'r Wythnos Groeso?

Wythnos Groeso (sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel Wythnos y Glas, Ffreshers, Wythnos Gynefino) yw’r wythnos gyntaf y byddwch yn ei dreulio yn y Brifysgol. Byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y gweithgareddau lu sydd yn cael eu trefnu gan yr ysgolion academaidd. Yn ystod yr wythnos byddwch yn dewis modiwlau, talu ffioedd a dewis pa glybiau a chymdeithasau i ymuno â nhw yn y Ffair Serendipedd. Ewch i’r wefan Wythnos Groeso am fwy o fanylion.

Sut ydw i'n cyrraedd y Brifysgol?

Côd Post prif adeilad Prifysgol Bangor ydy LL57 2DG. Am gyfarwyddiadau teithio, cliciwch yma

Ydwi'n medru parcio fy nghar yn y Brifysgol?

Os ydych yn byw ym Mangor (mewn neuaddau preswyl neu yn y sector breifat) nid yw car yn angenrheidiol gan fod y mwyafrif o adeiladau’r Brifysgol o fewn pellter cerdded. Os ydych yn dod i’r brifysgol o leoliad arall ac eisiau parcio eich car ym maesydd parcio’r Brifysgol, byddwch angen Trwydded Barcio. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i wneud cais am drwydded parcio os ydych yn byw mewn neuadd breswyl ac eisiau’r hawl i barcio eich car ar safle’r neuaddau. Gallwch wneud cais am drwydded yma. Nodwch nad yw trwydded parcio yn sicrhau y bydd lle i chi barcio bob tro.