Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Graddio Rhagfyr 2019 – Seremonïau

Dydd Iau 12fed Rhagfyr 2019: 11.00yb

Ysgol Busnes Bangor

 • BA Cyfrifeg a Chyllid gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MBA Busnes Rhyngwladol
 • MBA Rheolaeth Gyffredinol
 • MBA Rheolaeth (BIC)
 • MBA Y Gyfraith a Rheolaeth
 • MBA Dadansoddi Gwyboaeth
 • MBA Dadansoddi Gwyboaeth (BIC)
 • MBA Marchnata Rhyngwladol
 • MBA Busnes Rhyngwladol (BIC)
 • MBA Bancio Islamaidd a Chyllid (BIC)
 • MBA Bancio Islamaidd a Chyllid
 • MBA Cyllid (BIC)
 • MBA Cyllid
 • MBA Rheolaeth
 • MSc Bancio a Chyllid
 • MSc Cyfrifeg a Chyllid
 • MSc Cyfrifeg a Chyllid (BIC)
 • MSc Cyfrifeg
 • MSc Cyfrifeg a Bancio (BIC)
 • MSc Cyfrifeg a Bancio
 • MBA Banciwr Siartredig
 • MBA Rheolaeth yr Amgylchedd (BIC)
 • MA Busnes a Marchnata
 • MA Busnes a Marchnata (BIC)
 • MA Bancio a Chyllid (BIC)
 • MA Bancio a Chyllid
 • MA Bancio a Chyllid (Banciwr Siartredig) (BIC)
 • MA Bancio a Chyddlid (Banciwr Siartredig)
 • MBA Bancio a Chyllid
 • MA Busnes gyda Seicoleg Defnyddwyr
 • MBA Rheolaeth Amgylchedd
 • MA Rheolaeth a Cyllid
 • MA Rheolaeth a Chyllid (BIC)
 • MA Bancio a'r Gyfraith (BIC)
 • PhD Cyllid
 • MSc Busnes gyda Seicoleg Defnyddwyr
 • PhD Bancio
 • PhD Cyfrifeg a Chyllid
 • PhD Bancio a Chyllid
 • PhD Marchnata
 • PhD Astudiaethau Rheolaeth
 • MSc Bancio Islamaidd a Chyllid (BIC)
 • MSc Bancio Islamaidd a Chyllid
 • MSc Cyllid
 • MSc Cyllid (BIC)
 • MSc Rheoli Buddsoddiadau (BIC)
 • MSc Rheoli Buddsoddiadau
 • MSc Rheolaeth a Chyllid

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

 • BA Cymdeithaseg gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • BA Polisi Cymdeithasol a Seicoleg gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MRes Athroniaeth a Chrefydd
 • MA Troseddeg a'r Gyfraith
 • MA Troseddeg a Chymdeithaseg
 • MA Hanes Cymru
 • MA Polisi Cymdeithasol
 • MA Cymdeithaseg
 • MA Hanes
 • MA Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol
 • MA Archaeoleg Geltaidd
 • PhD Hanes
 • PhD Athroniaeth a Chrefydd
 • PhD Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
 • PhD Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol

Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau

 • BA Astudiaethau Creadigol gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MMus Perfformiad
 • MMus Cyfansoddi a Chelfyddydau Sonig
 • MA Cerddoriaeth
 • MARes Cerddoriaeth
 • MA Cerddoriaeth gydag Addysg

Ysgol Gwyddorau Meddygol

 • MRes Meddygaeth Foleciwlaidd
 • MSc Gwyddorau Clinigol
 • MSc Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg
 • MSc Rhaglen Ffisigwyr Cysylltiol

Dydd Iau 12fed Rhagfyr 2019: 3.00yp

Ysgol Seicoleg

 • BSc Seicoleg gyda Seicoleg Iechyd Glinigol gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • BSc Seicoleg gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • BSc Seicoleg gyda Niwroseicoleg gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • BSc Seicoleg gyda Busnes gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MSc Seicoleg Glinigol ac Iechyd
 • DClin Seicoleg Glinigol
 • MA Seicoleg Defnyddwyr gyda Busnes
 • MA Seicoleg
 • MScRes Seicoleg
 • BSc Seicoleg gyda Datblygiad Plant a Iaith gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MPhil Seicoleg
 • PhD Seicoleg
 • MSc Seicoleg Defnyddwyr gyda Busnes
 • MSc Cwnsela
 • MSc Ymchwil Seicolegol
 • MSc Seicoleg
 • MSc Egwyddorion Niwroseicloeg Clingol
 • MSc Ymyriadau ymddygiad Cadarnhaol
 • MSc Niwroddelweddu

Ysgol Gwyddorau Naturiol

 • BSc Swoleg gyda ymddygiad anifeiliad
 • MRes Cemeg
 • MPhil Cemeg
 • MSc Cemeg Ddadansoddol
 • MSc Amaeth Goedwigaeth
 • PGDip Coedwigaeth
 • PhD Amaeth Goedwigaeth
 • PhD Coedwigaeth
 • PhD Cemeg
 • PhD Bioleg y Gell a Bioleg Foleciwlaidd
 • PhD Gwyddorau Biolegol
 • PhD Ecoleg Amaeth
 • PhD Amaethyddiaeth
 • MScRes Gwyddorau Biolegol
 • MSc Gwyddoniaeth Gwlybdir a Chadwraeth
 • BSc Bioloeg (gyda Phrofiad Rhyngwladol)
 • PhD Gwyddor Pridd a'r Amgylchedd
 • MSc Coedwigaeth Amgylcheddol
 • MSc Coedwigaeth Drofannol (Dysgu o bell)
 • MSc Sicrwydd Bwyd mewn Amgylchedd sy'n newid
 • MSc Coedwigaeth
 • MSc Rheolaeth Amgylcheddol a Busnes
 • MSc Cadwraeth a Rheolaeth Tir
 • MFor Coedwigaeth (gyda Phrofiad Rhyngwladol)
 • MSc Coedwigaeth Drofannol gynaliadwy
 • MSc Bioleg Foleciwlaidd gyda Biotechnoleg
 • MScRes Gwyddorau Amgylchedd

Ysgol y Gyfraith

 • MPhil Y Gyfraith
 • LLM Y Gyfraith a Throseddeg
 • LLMRes Y Gyfraith
 • LLM Cyfraith Forwrol
 • LLM Y Gyfraith a Bancio
 • LLM Cyfreithiau
 • LLM Cyfraith Rhyngwladol
 • LLM Cyfraith Deallusol Eiddo Rhyngwladol
 • LLM Cyfraith Droseddol Ryngwladol a Chyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol
 • LLM Cyfraith Fasnach a Busnes Rhyngwladol
 • LLM Cyfraith a Strategaeth Pryniant Cyhoeddus
 • PhD Y Gyfraith

Dydd Gwener 13eg Rhagfyr: 11:00yb

Ysgol Gwyddorau Eigion

 • MSci Bioleg Môr ac Eigioneg gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MSc Geowyddor Forol Gymhwysol
 • MScRes Gwyddorau Eigion
 • BSc Bioleg Môr a Swôleg gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • PhD Gwyddor Eigion
 • PhD Bioleg Môr
 • MSc Eigioneg Ffisegol
 • MSc Egni Adnewyddadwy Morol
 • MSc Gwarchod Amgylchedd y Môr
 • MSc Bioleg Môr

Ysgol Gwyddorau Iechyd

 • MSc Ymarfer Clinigol Uwch (AHP)
 • MSc Ymarfer Clinigol Uwch
 • MSc Ymarfer Clinigol Uwch
 • DHlth Gofal Iechyd
 • MARes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • MA Gwaith Cymdeithasol
 • MScRes Gwyddorau Iechyd
 • BM Bydwreigiaeth (3bl)
 • BN Baglor mewn Nyrsio (IM)
 • BN Baglor mewn Nyrsio (AD)
 • BN Baglor mewn Nyrsio (Plant)
 • BN Baglor mewn Nyrsio (Oedolion)
 • PhD Astudiaethau Iechyd
 • BN Nyrsio Oedolion
 • PhD Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • BN Nysrio Anableddau Dysgu
 • MSc Arweinyddiaeth Iechyd Gofal Cymdeithasol
 • MSc Arwain Gwella Ansawdd
 • MSc Astudiaethau Dementia
 • MSc Iechyd y Cyhoedd / Hybu Iechyd
 • MSc Therapi Galwedigaethol
 • MSc Arwain Gwella Ansawdd
 • PhD Economeg Iechyd

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

 • MA Astudiaethau Addysg
 • MARes Addysg

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

 • MSc Gwyddorau Chwaraeon Cymwysedig
 • MRes Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer
 • MRes Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer
 • MSc Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer
 • MSc Adferiad Ymarfer Corff
 • MSc Ffisioleg Chwaraeon a Ymarfer Cymhwysol

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

 • BSc Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol gyda Phrofiad Rhyngwladol
 • MSc Cyfathrebu Band llydan ac Optegol
 • PhD Cyfrifiadureg
 • MSc Peiranneg Electronig
 • MSc Cyfrifiadureg gyda Delweddu
 • MSc Cyfrifiadureg
 • MSc Cyfrifiadureg
 • MSc Nanodechnoleg a Microwneuthuriad
 • PhD Peirianneg Electronig