Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus yn y Deyrnas Unedig dalu ffioedd ar ddechrau'r cwrs, neu roi cyfeiriad anfoneb i gorff sy'n noddi. Gall myfyrwyr geisio cymorth gan y canlynol:

Am wybodaeth am gymorth ariannol, ewch at www.direct.gov.uk/adultlearning neu ffoniwch 0800 100 900.

Efallai y bydd nawdd/secondiad gan gyflogwr ar gael.

Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais am Ysgoloriaethau Llywodraeth Prydain, Ysgoloriaethau'r Cyngor Prydeinig (Chevening) a'r Adran ar gyfer y Cynllun Datblygiad Rhyngwladol (Cynllun DfD, Adran Datblygiad Rhyngwladol.

Yr hyn sydd gan rai o'n myfyrwyr blaenorol i'w ddweud.

Swyddi Gwag Efrydiaeth PhD

Archwilio datblygiad Canolfan Gofal Cymunedol newydd a gweithredu'r model cymdeithasol hwn mewn darpariaeth gofal cychwynnol yng Nghymru. Nod yr efrydiaeth ymchwil PhD hon yw archwilio model gofal cymdeithasol newydd mewn gofal cychwynnol gyda'r pwrpas o ddarparu gwasanaeth Tîm Amlddisgyblaethol (MDT) cyfannol, wedi'i symleiddio sy'n diwallu anghenion meddygol, cymdeithasol a seicolegol y gymuned leol yn Wrecsam. Rhagor o wybodaeth yma.