Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tachwedd 2018

SuLlMaMeIGSa
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Credyd Cynhwysol: Her diwygio lles

Digwyddiad Gŵyl Gwyddor Cymdeithas yr ESRC

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Amser:
Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018, 09:00–15:00
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol
Cyswllt:
Dr David Beck
01248 388171

Pa effaith mae cyflwyno’r Credyd Cynhwysol wedi’i gael hyd yma ar bobl sy’n byw yn y DU, a pha effaith allai ei gael yn y dyfodol? Bydd y digwyddiad hwn yn trafod effaith diwygio lles ar faterion fel diogelwch bwyd, tai cymdeithasol, cynhwysiant digidol a lles cenedlaethau'r dyfodol.

Wedi'i dargedu at lunwyr polisi lleol, bydd y fforwm diwrnod llawn yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau, gweithdai a thrafodaethau bord gron. Bydd aelodau o awdurdodau lleol sy'n gwasanaethu cymunedau lle mae Credyd Cynhwysol eisoes wedi'i gyflwyno wrth law i drafod yr effaith mae wedi’i gael ar wasanaethau.

Nod y digwyddiad yw dod ynghyd gweithwyr awdurdod lleol, cynrychiolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau, ymgynghorwyr o Cyngor ar Bopeth, aelodau o'r gymdeithas sifil ac academyddion yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb. Yn ogystal â thrafod manteision ac anfanteision posibl Credyd Cynhwysol, bydd y gweithdy hefyd yn trafod sut y gallai'r newidiadau effeithio sefydliadau amrywiol yn yr ardal leol.

 Am fanylion pellach cysylltwch â Dr David Beck (e bost: d.j.beck@bangor.ac.uk ffôn: 01248 388171

https://esrc.ukri.org/public-engagement/festival-of-social-science/festival-events/events-in-wales/universal-credit-the-challenge-of-welfare-reform/