Myfyrwyr hanes yn edrych ar ddogfennau hanesyddol

Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn ymfalchïo mewn rhoi sylw personol i fyfyrwyr gyda'u hastudiaethau a dysgu mewn grwpiau bychain.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

O fewn Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas gellwch ddewis astudio o fewn y meysydd a ganlyn; Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth, Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd, Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

O Awst 1af 2021, bydd Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas.

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Castell Caernarfon

Ein Hymchwil

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Keep up-to-date with the latest news and events.

Newyddion a Digwyddiadau

Keep up-to-date with the latest news and events.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, Hen Goleg, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

  +44 (01248) 382144

  shipss.schooladmin@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

MWY AM Y COLEG