Myfyrwyr hanes yn edrych ar ddogfennau hanesyddol

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn ymfalchïo mewn rhoi sylw personol i fyfyrwyr gyda'u hastudiaethau a dysgu mewn grwpiau bychain.

Dewch i’n Diwrnod Agored Ar-lein

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

AM YR YSGOL

O fewn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas gellwch ddewis astudio o fewn y meysydd a ganlyn; Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth, Gwleidyddiaeth
Athroniaeth a Chrefydd, Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

Safon AUR

am ein rhagoriaeth addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Myfyrwyr yn darlithfa Pontio

Astudio Israddedig

Myfyrwyr yn dod i fyny grisiau, Prif Adeilad

Astudio Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Castell Caernarfon

Ein Hymchwil

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Keep up-to-date with the latest news and events.

Newyddion a Digwyddiadau

Keep up-to-date with the latest news and events.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, Hen Goleg, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

  +44 (01248) 382144

  shipss.schooladmin@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

MWY AM Y COLEG