Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Wedi Canslo: Taith Hanes Hudolus

Canslo Digwyddiad: Mae'n ddrwg gennym ddweud bod y daith yma wedi'i ohirio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a siom y gallai hyn ei achosi ond mae'r Brifysgol wedi penderfynu gohirio nifer o ddigwyddiadau a chynadleddau. Rydym yn monitro'r sefyllfa mewn perthynas â'r pandemig Coronafirws (Covid-19) yn ofalus, a'n blaenoriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn yw lles myfyrwyr, staff, ymwelwyr a'r gymuned leol. 

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle ichi fynd ar daith hanes hudolus o amgylch Ynys Môn. Bydd staff Hanes ac Archaeoleg yn mynd â chi i amrywiaeth o safleoedd, gan olrhain datblygiad yr Ynys arbennig hon. O’r tomenni claddu cyn-hanesyddol i bontydd byd-enwog Thomas Telford a Robert Stephenson, mae gan Ynys Môn stori unigryw i’w hadrodd.

Pryd: 10am-5pm, 21 Mawrth 2020
Gadael/dychwelyd: Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, LL57 2DG
Ffi: Mae’r daith am ddim. Croeso i bawb

Mwy o wybodaeth

E-bost: k.pollock@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 382009

Oes gennych chi ddiddordeb? Yna gadewch yr 21ain ganrif am ddiwrnod ac ymunwch â ni i ddarganfod dirgelion gorffennol hynafol a hanesyddol Ynys Môn.

Cofrestrwch i ddod

Gwybodaeth Bwysig

  1. Bydd y daith fws hon yn mynd â chi i amrywiaeth o safleoedd ar Ynys Môn. Cewch arweiniad o gwmpas y safleoedd gan staff dysgu Hanes ac Archaeoleg.
  2. Mae’r daith fws hon am ddim. Gan fod y nifer o leoedd yn gyfyngedig, mae angen cyn-gofrestru a chaiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Byddwn yn ymdrechu i’r eithaf i ddarparu ar gyfer pawb sy’n cofrestru.
  3. Bydd y daith yn gadael Prifysgol Bangor yn brydlon am 10am ac yn anelu i ddychwelyd erbyn 5pm (yn ddibynnol ar amodau traffig).
  4. Byddwn yn aros mewn caffi am ginio, neu gallwch ddod â’ch cinio pecyn eich hun. Ni ddarperir cinio.
  5. Bydd yr ymweliadau safle yn cynnwys cerdded ysgafn ac mewn rhai mannau bydd y tir yn anwastad. Dewch â dillad priodol (e.e. siaced law/dal dŵr ac esgidiau cadarn).

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a chaiff y wybodaeth y byddwch yn ei chyflenwi ei defnyddio’n unig er mwyn cysylltu â chi ynglŷn â’r daith hon. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn dymuno cysylltu â chi yn y dyfodol gyda manylion am ddigwyddiadau eraill. Os hoffech glywed am ddigwyddiadau eraill yn ymwneud â hanes ym Mhrifysgol Bangor, ticiwch i gadarnhau: