Taith Hanes Hudolus

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle ichi fynd ar daith hanes hudolus o amgylch Ynys Môn. Bydd staff Hanes ac Archaeoleg yn mynd â chi i amrywiaeth o safleoedd, gan olrhain datblygiad yr Ynys arbennig hon. O’r tomenni claddu cyn-hanesyddol i bontydd byd-enwog Thomas Telford a Robert Stephenson, mae gan Ynys Môn stori unigryw i’w hadrodd.

Pryd: 10am-5pm, 23 Mawrth 2019
Gadael/dychwelyd: Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, LL57 2DG
Ffi: Mae’r daith am ddim. Croeso i bawb

Mwy o wybodaeth

E-bost: k.pollock@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 382009

Mae’n ddrwg gennym: mae’r daith hon yn llawn.