Santander yn hybu doniau pêl-droed merched Prifysgol Bangor

Aeth Magi Hughes a Charlotte Walker o'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor ar daith einioes i Barcelona a stadiwm chwedlonol Camp Noufis Mawrth fel rhan o fenter Santander UK i gefnogi doniau'r merched mewn chwaraeon ac yn eu bywydauproffesiynol. 

Roeddent yn rhan o grŵp dethol o bêl-droedwyr blaenllaw o glybiau pêl-droed y merched ym mhrifysgolion y Deyrnas Unedig a ymunodd â'r rhaglen o ddigwyddiadau, teithiau a hyfforddiant.  Cynlluniwyd y rhaglen, a drefnwyd gan Brifysgolion Santander, i helpu meithrin sgiliau rheoli a meddwl beirniadol ar gyfer talentau benywaidd, trwy chwaraeon a gweithgareddau arweinyddiaeth ehangach. 

Dechreuodd y gweithgareddau gyda digwyddiad ar ffurf panel ynglŷn ag arweinyddiaeth y merched, gyda chyfraniadau gan Maria Teixidor, Cyfarwyddwr Bwrdd ac Ysgrifennydd Cwmni Clwb Pêl-droed Barcelona; Laura Ràfols, CPD Barcelona; Matias Rodriguez Inciarte, Is-gadeirydd Banco Santander a Llywydd Prifysgolion Santander; a Susan Allen, Pennaeth Manwerthu a Bancio Busnes, Santander UK, a Manroop Khela, Pennaeth Trawsnewid a Swyddfa'r Prif Weithredwr, Santander UK yn cymedroli'r sesiwn. 

Cafodd Magi a Charlotte gyfle hefyd i elwa ar sesiwn hyfforddi gyda Chapi Ferrer, hyfforddwr pêl-droed proffesiynol a chyn-chwaraewr CPD Barcelona a CPD Chelsea. Yn ogystal, wrth ddathlu nawdd Santander i Gynghrair Pencampwyr UEFA, aethant i weld Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique a'u cyd-chwaraewyr yn nhîm Barcelona yn chwarae yn y gêm allweddol yn erbyn Olympique Lyonnais.

Dywedodd Matt Hutnell, Cyfarwyddwr, Prifysgolion Santander:

Mae'n braf cynnig y cyfle hwn i ferched talentog y byd pêl-droed o bob cwr o'r Deyrnas Unedig i helpu datblygu eu sgiliau arwain, yng nghyd-destun chwaraeon a thu hwnt.  Mae gennym ymrwymiad i gefnogi addysg uwch a gwyddom fod y rhai a ddewiswyd ar gyfer y rhaglen hon yr un mor ymroddedig i'w camp, a'u bod yn buddsoddi oriau mewn hyfforddiant ac yn ysbrydoliaeth i'w cyfoedion ar y cae ac oddi arno. Gobeithiwn y gwnaiff y daith ysgogi a chefnogi'r merched yn eu doniau a'u huchelgeisiau o ran eu gyrfaoedd - boed ym myd chwaraeon, cyllid neu'r tu hwnt.”  

Lansiodd Emilio Botín Brifysgolion Santander yn Sbaen ym 1996, fel cyfrwng effeithiol i fusnes fuddsoddi mewn cymunedau.  Erbyn hyn mae gan y rhaglen dros 1,200 o Brifysgolion yn bartneriaid mewn 20 o wledydd. Lansiwyd Prifysgolion Santander UK yn 2007; gan gwmpasu 84 o brifysgolion a rhannu mwy na £10m o gyllid yn 2018 yn unig. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar addysg, entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd a rhoi cyfle i bob myfyriwr lwyddo sy'n cyd-fynd yn dda ag ethos Prifysgol Bangor a'r Ysgol Iechyd, Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2019