Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso

‘Ein gobaith yw cynnig i chi brofiad dysgu gyda’r gorau yn y byd, a nodweddir gan fanylder gwyddonol, perthnasedd ymarfer, ac, yn enwedig, dulliau addysgu ac ymchwilio ar y cyd sy’n croesi ffiniau disgyblaethau. Mae ein Hysgolion wedi ennill y graddau uchaf yn y DU am eu haddysgu rhagorol a chefnogol ac am eu hymchwil arloesol.’

Yr Athro John Parkinson
Deon y Coleg Gwyddorau Dynol

Mae’r Coleg, trwy’r Brifysgol, wedi sefydlu cysylltiad swyddogol gyda Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr, gan alluogi agwedd integredig i ddatblygu ymchwil, hyfforddiant, meddygol ac addysg gofal iechyd i ateb anghenion gogledd Cymru.

Cydweithrediad rhwng ysgolion

Er bod pob ysgol/sefydliad yn cadw ei hunaniaeth benodol a’i ffiniau pynciol, mae’r Coleg yn meithrin cydweithrediad rhwng ysgolion a nodau ac ymarferion academaidd cyffredin.

Mae ein dysgu wedi ei seilio ar ymchwil gydweithredol o’r safon ryngwladol orau - cafodd y Coleg set ragorol o ganlyniadau trwy Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio gydag academyddion sydd ar flaen y gad yn eu disgyblaethau academaidd, boed hynny'n berfformiad chwaraeon elitaidd, hyfforddiant nyrsio neu ddelweddu'r ymennydd fMRI.

Enw da iawn am addysgu a chefnogi myfyrwyr

Ynghyd â gallu ymchwil y Coleg mae iddo enw da iawn am addysgu a chefnogi myfyrwyr.

Mae’r Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd, Seicoleg a SHES yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysguo’r radd flaenaf yn eu meysydd eu hunain. Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf, cafodd yr Ysgol Seicoleg a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer y graddau uchaf.

Yn yr un modd, mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd wedi cael ei chyfrif yn un o’r addysgwyr nyrsio mwyaf blaenllaw yn y DU am y tair blynedd diwethaf yn ôl Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian.**