Croeso

‘Ein gobaith yw cynnig i chi brofiad dysgu gyda’r gorau yn y byd, a nodweddir gan fanylder gwyddonol, perthnasedd ymarfer, ac, yn enwedig, dulliau addysgu ac ymchwilio ar y cyd sy’n croesi ffiniau disgyblaethau. Mae ein Hysgolion wedi ennill y graddau uchaf yn y DU am eu haddysgu rhagorol a chefnogol ac am eu hymchwil arloesol.’

Yr Athro Nicky Callow
Deon y Coleg Gwyddorau Iechyd a Ymddygiad

Mae’r Coleg, trwy’r Brifysgol, wedi sefydlu cysylltiad swyddogol gyda Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr, gan alluogi agwedd integredig i ddatblygu ymchwil, hyfforddiant, meddygol ac addysg gofal iechyd i ateb anghenion gogledd Cymru.

Cydweithrediad rhwng ysgolion

Er bod pob ysgol/sefydliad yn cadw ei hunaniaeth benodol a’i ffiniau pynciol, mae’r Coleg yn meithrin cydweithrediad rhwng ysgolion a nodau ac ymarferion academaidd cyffredin.

Mae ein dysgu’n seiliedig ar ymchwil gydweithredol gyda’r goreuon yn y byd – cafodd Seicoleg y sgôr uchaf bosib sef 5*A yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil (dim ond chwe adran arall gafodd y sgôr hon) felly hefyd Ysgol y Gwyddorau Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer. Golyga hyn fod myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio gydag academyddion sydd yn flaenllaw yn eu disgyblaethau academaidd, pa un ai perfformiad chwaraeon elit, hyfforddiant nyrsys neu ddelweddu ymennydd fMRI.

Enw da iawn am addysgu a chefnogi myfyrwyr

Ynghyd â gallu ymchwil y Coleg mae iddo enw da iawn am addysgu a chefnogi myfyrwyr. Mae’r Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd, Seicoleg a SHES yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf yn eu meysydd eu hunain. Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf, cafodd yr Ysgol Seicoleg a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer y graddau uchaf.

Yn yr un modd, mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd wedi cael ei chyfrif yn un o’r addysgwyr nyrsio mwyaf blaenllaw yn y DU am y tair blynedd diwethaf yn ôl Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian.**