Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleoedd Astudio Rhan Amser

Mae pob ysgol yn y coleg yn cynnig cyfleoedd i astudio'n rhan amser gan amrywio o bob rhaglen israddedig sydd ar gael, y gellir gwneud pob un ohonynt yn rhan amser, i ddarpariaeth meistr rhan amser, cyfleoedd ymchwil rhan amser, rhaglenni datblygu proffesiynol parhaus a chyrsiau byrion.

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi i’r tudalennau priodol ar wefan yr Ysgol berthnasol i chi gael dysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael.

Ysgol Seicoleg

Gellir gwneud pob rhaglen israddedig yn yr Ysgol yn rhan amser. Rhagor o wybodaeth.

Yn ogystal â chynnig pob rhaglen meistr ar sail ran amser a llawn amser (Rhagor o wybodaeth) mae'r ysgol hefyd yn cynnig rhaglenni Ymwybyddiaeth Ofalgar a dim ond yn rhan amser y mae'r rheiny ar gael.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymchwil edrych ar dudalennau ymchwil yr adran yn y lle cyntaf.

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Gellir gwneud rhai o'r rhaglen israddedig yn yr Ysgol ar sail ran amser. Rhagor o Wybodaeth.

Mae'r ysgol yn cynnig rhai rhaglenni meistr penodol ar sail ran amser yn ogystal â nifer o raglenni meistr llawn amser y gellir eu gwneud ar sail ran amser. Rhagor o Wybodaeth.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymchwil edrych ar dudalen ymchwil yr adran.

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Gellir gwneud pob rhaglen israddedig yn yr Ysgol ar sail ran amser. Rhagor o wybodaeth.

Mae pob rhaglen Meistr yn yr adran hefyd ar agor i geisiadau gan fyfyrwyr rhan amser. Rhagor o wybodaeth.
Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymchwil edrych ar dudalen rhaglenni ymchwil yr adran.

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Gellir gwneud pob rhaglen israddedig yn yr Ysgol ar sail ran amser. Rhagor o wybodaeth.

Mae’r adran yn cynnig sawl rhaglen ôl-radd a gyflwynir yn rhan amser yn bennaf, sydd wedi’u bwriadu ar gyfer amrywiaeth o weithwyr iechyd proffesiynol, yn cynnwys Ymarfer Clinigol Uwch, Dementia, Iechyd y Cyhoedd a Hyrwyddo Iechyd ac Arwain Gwella Ansawdd. Rhagor o wybodaeth.

Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-gofrestru ar lefel BSc ac MSc yn ogystal â nifer o gyrsiau byrion. Rhagor o wybodaeth.

Mae nifer o gyfleoedd i ddilyn ymchwil sy'n gysylltiedig ag iechyd. Rhagor o wybodaeth.

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Mae'r Ysgol yn cynnig rhaglen BSc mewn Gwyddorau Meddygol sydd ar gael yn rhan amser. Rhagor o wybodaeth.
Ar hyn o bryd mae'r adran yn cynnig rhai rhaglenni ôl-radd a chyrsiau byr. Rhagor o wybodaeth.

Mae gan yr Ysgol Gwyddorau Meddygol nifer o staff sy'n ymwneud ag ymchwil, yn aml mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rhagor o wybodaeth.