Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pryd mae dosbarthiadau'n dechrau?

  • Dosbarthiadau Hydref - 28 Medi 2020 ymlaen *
  • Dosbarthiadau Gwanwyn - 18 Ionawr 2021 ymlaen *

Ieithoedd i Bawb

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu iaith arall? Nawr yw eich cyfle chi i wneud hynny. Mae Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau nos mewn pum iaith:

  • Ffrangeg
  • Almaeneg
  • Eidaleg
  • Sbaeneg
  • Tsieinëeg (Mandarin)

Mae ein cyrsiau ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Bangor, yn ogystal â'r rhai y tu allan i'r Brifysgol.*

Mae’r cyrsiau iaith 10 wythnos hyn wedi’u llunio i ddarparu ar gyfer amryw o lefelau, o ddechreuwyr hyd at ddysgwyr a allai fod yn awyddus i loywi medrau iaith sydd wedi rhydu a/neu barhau ar ôl astudiaethau TGAU/lefel A.

Pam dysgu iaith?

Mae dysgu iaith yn hwyl ac yn her, a bydd yn eich annog i ehangu eich gorwelion, gan agor drysau i ddiwylliannau eraill ac ehangu eich cylch cymdeithasol.

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion. Hefyd rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i fyfyrwyr y Brifysgol.

*Cynhelir cyrsiau yn amodol ar nifer benodol o bobl. Mae rhai cyrsiau'n boblogaidd iawn - mewn achosion lle bydd nifer fawr wedi dangos diddordeb, byddwn yn cofrestru ar sail y cyntaf i’r felin. Yr oedran isafswm yw 18.