Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bilingualism MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Bilingualism
  • Cymhwyster: MA
  • Hyd: 1 year full-time, 3 years part-time

The course provides a programme of graduate-level study in the broad field of bilingualism as well as research training in this area. It consists of a taught component including a combination of core and optional modules, and a research dissertation of 20,000 words.

The course provides a comprehensive, varied and flexible programme of training in multi-disciplinary topics associated with the study of bilingualism, including issues relating to language, education, and cognition.

The purpose of the course is to provide students with the necessary theoretical, analytical and methodological tools and skills to undertake advanced research in an area of bilingualism.

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Students must take at least 180 Credits.

The modules for this degree vary each year, but a selection will be offered including:

  • Bilingual Research and Methods
  • Language Acquisition
  • Language Contact and Bilinguals
  • Current Issues in Bilingualism
  • L2 Speech Learning
  • Agweddau ar Ddwyeithrwydd
  • The Bilingual Mind

To see the modules on offer for the current year and look at module descriptions please click here.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Bilingualism.

Gofynion Mynediad

2(ii) undergraduate degree normally required.

Applicants who do not speak English as their native language must pass the IELTS English test with a score of 6.0 (with no element below 5.5).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Dr. Eirini Sanoudaki
e.sanoudaki@bangor.ac.uk
388638

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf