Meysydd Ymchwil Cerddoreg

Cerddoreg - Cerddoriaeth yr 20G

Ers dyddiau Smith Brindle, Bernard Rands a William Mathias, mae cerddoriaeth yr 20fed ganrif wedi cyfrannu at broffil ymchwil Bangor mewn modd gweithgar a chryf, o ran cyfansoddi a hefyd gerddoreg. Yn yr 21ain ganrif, mae Bangor wedi ceisio cofleidio’r amrywiaeth wefreiddiol a nodweddai’r ganrif ddiwethaf, fel y mae diddordebau ymchwil staff yr Ysgol Cerddoriaeth yn dangos, wrth ymestyn o gyfansoddwyr Ewropeaidd fin-de siècle hyd at gerddoriaeth boblogaidd a Minimaliaeth.

Bruce Wood

Bydd Dr Bruce Wood yn cyfrannu tair cyfrol arfaethedig at argraffiad cyflawn Cymdeithas Elgar:

11        Sacred music, with orchestra
12        Sacred music, with organ or unaccompanied
24        Music for string orchestra

Christian Leitmeir

Ers rhai blynyddoedd, mae Dr Christian Leitmeir wedi cyfrannu’n helaeth at hanes ysgolheictod ym maes cerddoreg yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Yn ei ymchwil, mae’n sôn am y wleidyddiaeth a oedd yn gysylltiedig â’r ddisgyblaeth yn ystod Gweriniaeth Weimar a’r Drydedd Reich (Adolf Sandberger, Theodor Kroyer, Otto Ursprung, Ernst Bücken), yn ogystal â materion methodolegol sy’n gysylltiedig ag astudio, golygu a pherfformio cerddoriaeth gynnar (Rudolf von Ficker).

Mae ei diddordeb mawr yng ngherddoriaeth ‘annhymig’ dechrau’r 20fed ganrif, sy’n syrthio rhwng categorïau amlwg Rhamantiaeth Ddiweddar, Moderniaeth a Cherddoriaeth Newydd, wedi sbarduno ymchwil i weithiau Richard Strauss (yn enwedig gweithiau arbrofol yr 20au a’r 30au) a Ludwig Thuille, yn ogystal â’r cyfansoddwyr-gerddoregwyr Adolf Sandberger ac Egon Wellesz.

Chris Collins

Mae Dr Chris Collins wedi gwneud gwaith hynod o bwysig wrth roi’r astudiaeth ar gerddoriaeth Sbaenaidd yr 20fed ganrif  ar yr agenda ym Mhrydain, ac wrth ei gosod yng nghyd-destun cenedlaetholdeb a moderniaeth yn Ewrop yn ei chyfanrwydd. Mae wedi cyhoeddi ar Manuel de Falla yn y DU, yn UDA ac yn Sbaen, ac yn ddiweddar wedi cyflwyno papurau yn Leeds, Sheffield a Pharis.