Y rhwydwaith cenedlaethol

Dim ond megis dechrau y mae’r rhestr hon. Ymysg y sefydliadau a’r cyrff, mae’n cynnwys cysylltiadau â rhai o’r cyrff hynny* a gynrychiolwyd mewn cynhadledd ryngwladol ar addysg cerddoriaeth eglwysig a gynhaliwyd yn Budapest ym mis Hydref 2006, ac a drefnwyd gan yr Athro Làszló Dobszay ym Mhrifysgol Cerdd Liszt Ferenc.

Sefydliadau

Awstria            Kunstuniversität, Graz *
Yr Almaen          Hochschule für Katholische Kirchenmusik, Regensburg *

Yr Almaen        
Hochschule für Kirchenmusik, Rottenburg *

Hwngari          
Church Music Institute, Ferenc Liszt Music University, Budapest *

Iwerddon           
St Patrick's College, Prifysgol Pontifical, Maynooth *
Sweden  Malmö Academy of Music, Prifysgol Lund*
DU                  Bangor University *
DU                  Cambridge University *
DU                  King's College, London *
DU                  Royal Academy of Music *
DU                  Royal College of Organists

DU                 
Royal School of Church Music *
DU                  Oxford University
UDA                Westminster Choir College Prifysgol Rider, Princeton

Sefydliadau eraill      

Unigolion

John Harper, Cyfarwyddwr, y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig, Prifysgol Bangor
Dominic Gwynn, Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig, Prifysgol Bangor / Goetze a Gwynn

Sally Harper, Prifysgol Bangor
Andrew Johnstone, Coleg y Drindod, Dulyn
Christian Leitmeir, Prifysgol Bangor
Thomas Schmidt-Beste, Prifysgol Bangor
David Smith, Prifysgol Aberdeen
Geoffrey Webber, Coleg Gonville a Caius, Caergrawnt
Magnus Williamson, Prifysgol Newcastle