Amcanion CRACG

Amcanion

Dyma amcanion CRACG:-

  • bod yn ganolfan ryngddisgyblaethol ar gyfer ymchwil ac astudiaeth uwch ar gerddoriaeth gysegredig, litwrgi a meysydd cysylltiedig;
  • darparu canolfan rithwir a rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer ysgolheigion ac ymarferwyr, a fydd yn gweithio naill ai’n unigol neu o fewn sefydliadau academaidd, ar draws amrediad rhyngddisgyblaethol cerddoriaeth gysegredig, litwrgi a meysydd cysylltiedig;
  • cynnig sianeli cyswllt, dialog, gwybodaeth a chymorth i’r rhai sy’n gwneud ymchwil ac astudiaeth ym maes cerddoriaeth gysegredig a litwrgi, ac i ledaenu gwaith perthnasol i’r cyhoedd, yn enwedig trwy’r rhyngrwyd;
  • cysylltu â phartneriaid a chydweithredwyr o sefydliadau academaidd ac o fyd ehangach yr eglwys, cerddoriaeth a meysydd cysylltiedig fel y bydd ei rhychwant a’i heffaith mor eang ag y bo modd;
  • darparu cyrsiau astudiaeth ym maes cerddoriaeth gysegredig ar lefel is-radd ac ôl-radd, gan ddefnyddio dysgu rhan-amser a dysgu-o-bellter yn helaeth.