CRACG Rhaglen Ymchwil

Rhaglen ymchwil

Mae ymchwil yn ganolog i CRACG, ac yn cynnwys elfennau ysgolheigaidd, cymhwysol, ymarferol a chreadigol, naill ai’n unigol neu mewn cyfuniad. Ers sawl degawd, mae cydgysylltiad a chroes-ffrwythloni ymchwil ac ymarfer yn nodweddion i’r Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor, ac yn ganolog i ddull a gwaith personol cyfarwyddwr CRACG. Ar hyn o bryd, mae gan CRACG ddau brif faes o ymchwil a gweithgaredd, sef hanesyddol a chyfoes.

Mae astudiaethau hanesyddol sydd ar y gweill yn ymwneud yn bennaf â cherddoriaeth gysegredig a litwrgi’r cyfnod canoloesol diweddar a’r cyfnod modern cynnar, a’r modd y buwyd yn eu derbyn a’u dehongli’n ddiweddarach.

Ar y dechrau, bydd astudiaethau cyfoes yn ymwneud ag ymchwilio i gerddoriaeth yr eglwysi’r oes sydd ohoni. Mae projectau cyfredol yn cynnwys paratoi deunyddiau cerddorol ar gyfer y litwrgïau sydd newydd gael eu diwygio, a’r astudiaeth ar natur a defnydd cerddoriaeth mewn addoli cyfoes.

Mae manylion am brojectau cyfredol ac arfaethedig ar ymchwil hanesyddol a chyfoes wedi’u hamlinellu ar y tudalennau canlynol:

Astudiaethau hanesyddol
Organau Cynnar ym Mhrydain
Litwrgi ganoloesol ddiweddar a modern cynnar
Ymchwil hanesyddol arall

Astudiaethau cyfoes
Cerddoriaeth mewn eglwys ddwyieithog
Cerddoriaeth ac astudiaethau’r weinidogaeth
Cerddoriaeth ar gyfer Addoliad Cyffredin
Diwinyddiaeth Cerddoriaeth mewn addoliad

Graddau ymchwil

Mae’r MPhil a’r PhD ill dwy ar gael mewn astudiaethau cerddoriaeth gysegredig, yn llawn-amser ac yn rhan-amser. Ar hyn o bryd, ceir tri myfyriwr cofrestredig (dau PhD ac un MPhil). Rydym yn annog y rhai sydd â diddordeb yn y maes i gysylltu â’r cyfarwyddwr (jharper@icsmus.org).