Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfansoddi

Gyda phedwar aelod staff llawn-amser, mae ymchwil i gyfansoddi yn un o gryfderau mawr yr Ysgol, ac yn ymestyn dros rychwant eang iawn o arddulliau, genres ac ymdriniaethau o fewn meysydd cyfansoddi Acwstig, Acwsmatig a Ffilm. Mae pob cyfansoddwr wedi ennill bri, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gyda’u gwahanol feysydd o arbenigedd sydd wedi’u trosglwyddo’n uniongyrchol i addysgu ym maes cyfansoddi yn y Brifysgol.

Yn ogystal fe gefnogir ymchwil cyfansoddi drwy Gymrodoriaethau Cyfansoddwr Ymweliadol Parry Williams ac ymchwil i’r datblygiad o arfau meddalwedd ar gyfer cyfansoddi a pherfformnio cerddoriaeth electroacwstig.

Compositional research is also supported through the Parry Williams Visiting Composer Fellowships and research into the development of software tools for electroacoustic music composition and performance.