Meysydd Ymchwil Cerddoreg

Cerddoreg - Cerddoriaeth Finimalaidd ac Ôl-finimalaidd

Mae Bangor wedi datblygu’n gyflym yn ganolfan o arbenigedd mewn cerddoriaeth Finimalaidd yn y DU. Cynhaliwyd y gynhadledd ryngwladol gyntaf o’i math ar 0gerddoriaeth finimalaidd o 31 Awst - 2 Medi 2007, a chafodd gyhoeddusrwydd eang ar Radio 3, Radio 4 (ar raglen ‘Today’) a 5 Live (gweler yr adolygiad gan Kyle Gann). Sefydlwyd y Gymdeithas dros Gerddoriaeth Finimalaidd yn ystod y cyfnod hwn, ynghyd â gwefan bwrpasol, ac mae’r gynhadledd nesaf i’w chynnal ym Missouri, Kansas City, ym 2009. Mae trefnwyr y gynhadledd, Dr Pwyll ap Siôn a Mr Tristian Evans, ill dau’n ymchwilwyr gweithgar yn y maes hwn. Yn Hydref 2007, cawsant wahoddiad gan Ganolfan y Mileniwm, Caerdydd, i draddodi darlithoedd ar y pwnc, i gyd-fynd â Pherfformiad Cyntaf Ewrop o’r Book of Longing gan Glass, ac mae ap Siôn yn cyfrannu adolygiadau’n gyson ar y pwnc ar gyfer cylchgrawn Gramophone. Ei lyfr, The music of Michael Nyman (2007) yw’r astudiaeth gyntaf o’i bath yn y Saesneg ar y cyfansoddwr.

Pwyll ap Siôn

Mae cyhoeddiadau diweddar Dr Pwyll ap Siôn yn cynnwys:

The music of Michael Nyman: Texts, Contexts and Intertexts (Aldershot, Ashgate Publishing, 2007)
ap Siôn, P. a Tristian Evans (ar y gweill):

‘Parallel Symmetries? Exploring Relationships between Minimalism and Multimedia Forms’, yn y Continuum Companion to Sound in Film and the Visual Media (gol. Graeme Harper), Efrog Newydd: Continuum Press

ap Siôn, P., a Ruth Barnett: ‘Nearly Stationary’: The use of silence in Cage’s String Quartet in four parts’, cyhoeddwyd yn nhrafodaethau’r 9fed Gynhadledd Ryngwladol ar Ddirnadaeth a Gwybyddiaeth Gerddorol, Bologna, Awst 22-26, 2006 (CD-ROM, ISBN 88-7395-155-4)

ap Siôn, P. gyda Tristian Evans a Ruth Barnett: ‘Towards an understanding of the perception of sounds, silences and repetition in American experimental and minimal music’ (Cynhadledd Rhythms In The Brain, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor, 26-28 Mai 2006)

Tristian Evans

Evans, Tristian: ‘From Nucleus to the ‘Lynx Effect’’: Karl Jenkins’s musical journeys’, Nawfed Gynhadledd Canolfan Uwch Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru, Prifysgol Bangor, 22 Mehefin 2007