Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru

Sefydlwyd gweithgaredd ymchwil ym maes cerddoriaeth draddodiadol Cymru ym Mhrifysgol Bangor tua chanol y 1980au, yn sgil cydweithrediad agos rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Werin Cymru (Sain Ffagan, Caerdydd) ac awdurdodau’r Brifysgol. Oddi ar hynny, mae’r Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru o fewn yr Ysgol Cerddoriaeth wedi cynnal nifer o gynadleddau, wedi cynnal ymchwilwyr ôl-radd ac allanol, wedi cyhoeddi, ac wedi rhoi cymorth ariannol er mwyn gwireddu sawl menter recordio a pherfformio.

Trwy bartneriaethau â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, yr Amgueddfa Hanes Genedlaethol a chanolfannau ymchwil mewn gwledydd Celtaidd eraill, cryfheir gweithgareddau’r Ysgol ym maes cerddoriaeth draddodiadol Cymru.

Aelodau

Wyn Thomas

Ar hyn o bryd, mae Mr Wyn Thomas yn Gyfarwyddwr ar Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru ac wedi cyhoeddi’n eang ym maes alawon gwerin Cymru, fel a nodir isod:

Hanes Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music History, Cyfrol 7 – golygydd iaith Gymraeg, (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2007), ISBN: 1362-0681 – [yn y wasg]

Cynheiliaid y Gân - Cyfrol deyrnged i Meredydd Evans a Phyllis Kinney (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2007), 352tt. golygydd iaith Gymraeg. ISBN: 13: 978-0-7083-2081-5

Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru: LlyfryddiaethCerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth /Traditional Music in Wales: A Bibliography, Cyfrol 3 (Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst, 2006), 411tt. ISBN: 1-84527-080-0

‘Y phonograph a byd cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru’, Canu Gwerin/Folk Song (Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru), Cyf. 29(Aberystwyth, 2006), 40-64. ISSN: 0967-0599

‘Ffarwel i Aberystwyth …’: Jennie Williams a byd yr alaw werin yng Nghymru’, [Farewell to Aberystwyth …: Jennie Williams and the world of Welsh traditional song], Cynheliaid y Gân – Festschrift for Meredydd Evans and Phyllis Kinney, (University of Wales Press, Cardiff, 2007), 251-279. ISBN: 13: 978-0-7083-2081-5

‘Ffarwel i Aberystwyth …’: Jennie Williams a byd yr alaw werin yng Nghymru’, Ceredigion (Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion), Cyf. XV, Rhif. 2 (Llandysul, 2007), 27-72. ISSN: 0069-2263

‘Annie Cwrt Mawr a Chantorion Aberystwyth’, Canu Gwerin/Folk Song (Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion), Cyf. 30(Aberystwyth, 2007). ISSN: 0967-0599

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth’, Gwerddon, Cyf. 2.http://www.gwerddon.org/

Papurau Cynhadledd:

‘Were it not for the women …’ folk song collecting in early 20th Century Wales’ Colocwiwm Gender[in/g] the Subject, Prifysgol Abertawe (Abertawe, 2004)

‘Sound archives in Wales’ British Records Association’, Y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol, Llundain (Llundain, 2005)

Y phonograph a byd cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru’ Cynhadledd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru (Dolgellau, 2006)

‘Ffarwel i Aberystwyth – Jennie Williams a chasglu cerddoriaeth frodorol yng Nghymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (2005)

Dora Herbert Jones a’r mudiad canu    gwerin  yng Ngheredigion’ Cymdeithas Gogledd America dros Ddiwylliant a Hanes Cymru, (Abertawe, 2006)
           
Annie Ellis and a musical Entente Cordiale’, Prifysgol Brest, (Brest, Llydaw 2007)

‘Cerddoriaeth Caneuon Ffydd’ - Cynhadledd Cymdeithas Emynau Cymru (Aberystwyth, 2007)

Stephen Rees

Y Pibgorn, offeryn traddodiadol gynhenid GymreigMae Mr Stephen Rees yn berfformiwr gweithgar ym myd cerddoriaeth werin Cymru ers llawer o flynyddoedd, i ddechrau gyda’r grŵp Ar Log, ond yn fwy diweddar gyda Crasdant lle mae’n chwarae’r ffidil, yr acordion a’r pibgorn, ac mae wedi teithio’n helaeth yn y DU, Ewrop ac UDA. Mae hefyd wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a phapurau ar gerddoriaeth werin Cymru, yn amrywio o’r deffroad gwerin yn y 1970au a’r 1980au hyd at y mater o hunaniaeth yng ngherddoriaeth y band gwerin cyfoes, fernhill. Mae detholiad o’i gyhoeddiadau a’i recordiadau yn cynnwys:

Erthyglau

(gyda Sally Harper) ‘Agweddau ar Baleograffeg a Hanes Llawysgrif Robert ap Huw’, Hanes Cerddoriaeth Cymru, 3 (1999), 54−67; Welsh version 68−81.

Traddodiadau Cerdd Cymru, Darlith Goffa Amy Parry-Williams, (Aberystwyth: Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, 2000), 20tt.

‘A New Celtic Tradition? Group Instrumental Performance in the Welsh Folk Revival, c.1975-c.1989’, Hanes Cerddoriaeth Cymru, 7 (2007), 325-343.

Recordiadau dethol

Amryw o artistiaid:

Ffidil [4 trac ffidil ddeuol gyda Huw Roberts] (Fflach Tradd: CD 182H), 1996

Llun o glawr y CDFel aelod o’r grŵpCrasdant:
Cerddoriaeth Draddodiadol Gymreig / Welsh Traditional Music: Sain SCD 2220, (1999)
Nos Sadwrn Bach / Not Yet Saturday: Sain SCD 2306, (2001)
Dwndwr / The Great Noise: Sain [CD a DVD]: SCD 2487, (2005)