Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Medi 2010

Sialens y Gymanwlad i Olivia

Mae Olivia Orchart, myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, ar hyn o bryd ym Melbourne, Awstralia, yn cynrychioli Tîm Cymru ym Mhencampwriaethau Cleddyfaeth y Gymanwlad (CFC10).

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2010

'Myfyrwraig y Flwyddyn' yn cyrraedd y Brifysgol mewn steil!

Mae myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd ei neuadd breswyl mewn steil mewn Fiat Panda newydd sbon - ei gwobr am ennill cystadleuaeth Myfyriwr y Flwyddyn ei sir!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2010

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am beth sy’n dod nesaf!

Efallai mai hon yw eich wythnos gyntaf yn y Brifysgol- neu wythnos gyntaf y flwyddyn academaidd newydd- ond peidiwch â gadael i hynny’ch rhwystro rhag meddwl am eich gyrfa ac am eich opsiynau o ran gwaith. Does dim rhaid i chi setlo’r cwbl ar unwaith- ond gall swydd ran amser wneud lles i’ch cyfrif banc a gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2010

Cefnogaeth i fyfyrwyr newydd Bangor ar restr fer ar gyfer Gwobr

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, sy’n cefnogi myfyrwyr newydd ac yn sicrhau eu bod yn ymgynefino’n hwylus â bywyd Prifysgol, wedi ei osod ar restr fer ar gyfer Gwobr gan Times Higher Education am Gefnogaeth Neilltuol i Fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2010

Myfyriwr o Fangor yn rhedeg Marathon Môn er cof am ei dad

Mae myfyriwr PhD o’r Ysgol Gwyddorau’r Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mangor yn rhedeg marathon Ynys Môn ddydd Sul er cof am ei dad.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2010

Criw Drama Teledu yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Roedd Prif Adeilad Neo-gothig Prifysgol Bangor yn lleoliad perffaith  i greu’r awyrgylch ar gyfer ffilmio lleoliad allanol cyfres deledu newydd i’w darlledu ar sianel Living yn gynnar yn 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2010

Enillydd Gwobr Goffa Llew Rees 2010.

Mae'r wobr chwaraeon uchaf ym Mhrifysgol Bangor, Gwobr Goffa Llew Rees, sydd yn cael ei ddyrannu i'r chwaraewr mwyaf amlwg ymysg y myfyrwyr wedi'i ddyfarnu eleni Vicky Gottwald. Mae Vicky'n fyfyrwraig ôl-radd ac yn astudio doethuriaeth mewn Gwyddor Chwaraeon.

Mae Vicky wedi derbyn swm o £750 i gyfrannu at wella'i pherfformiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2010

Hwb ariannol i wyddorau morol Cymru

Heddiw (dydd Mercher, 8 Medi), cyhoeddodd Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru, fuddsoddiad sylweddol o £23.6m i ddatblygu sector morol Cymru sy’n tyfu trwy gynyddu nifer y prosiectau ymchwil y mae busnesau a phrifysgolion, rhyngddynt, yn gallu eu rhoi ar waith.

Mae prosiect SEACAMS (Ehangu Sectorau Arfordirol a Morol Cymwysedig mewn dull Cynaliadwy) Prifysgol Bangor wedi cael y golau gwyrdd yn dilyn hwb ariannol o £12.6m gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2010