Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Medi 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Interniaeth yn Jaguar Land Rover yn gwireddu breuddwyd Peter

Mae myfyriwr mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol wedi treulio ei ail haf ar gynllun nawdd o fri yn Jaguar Land Rover yn Coventry.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn cychwyn ar flwyddyn arall o astudio

Yn dilyn wythnos groeso brysur a gweithgareddau ymgynefino, mae dros 2000 o fyfyrwyr newydd yn ymgartrefu i fywyd academaidd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Mae’n siŵr eu bod yn hapus canfod eu bod wedi dewis astudio yn y brifysgol sydd ar y brig yng Nghymru, ac yn seithfed yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Boddhad Myfyrwyr cenedlaethol (NSS).

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Penodi Pedwar Darlithydd Newydd i Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi nifer o unigolion newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Croeso Arbennig i Fyfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor

Eleni, trefnodd Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol sesiwn gyfarwyddo gynharach ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Bangor. Hwn oedd y tro cyntaf i hyn ddigwydd, a’r nod oedd darparu rhaglen groeso a oedd wedi’i llunio’n arbennig ac wedi’i ffocysu – gan roi cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol drefnu’r holl agweddau ymarferol sy’n gysylltiedig â byw ac astudio mewn gwlad newydd, a hynny cyn rhaglen brysur yr Wythnos Groeso yn ganolog!

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2014

Gweinidog i Ddarlithio ym Mangor

Bydd Leighton Andrews AC, y Gweinidog newydd dros Wasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Iau 2 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2014

Bioamrywiaeth forol ficrosgopig yn adlewyrchu bywyd mwy o faint

Mae ymchwil yn dangos bod dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid microsgopig yn ein moroedd yn dynwared patrwm dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid mwy o faint ar y tir.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2014

Prifysgol Bangor yn y 50 Uchaf

Mae Prifysgol Bangor wedi llamu i fyny’r tablau i gael ei gosod ymysg y 50 prifysgol orau yn y DU yn ôl y Times and The Sunday Times Good University Guide 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2014

Aelod staff Prifysgol Bangor yn ennill y Taith Eithafol Eryri50 gyntaf erioed

Enillodd John Parkinson, sy’n bennaeth gweithredol Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ac yn dipyn o redwr mynydd, gategori'r dynion yn ras gyntaf Taith Eithafol Eryri50 ddydd Sadwrn, 13 Medi.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2014

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Drysau’n agored i gasgliadau Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor yn rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 27 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored, sydd yn cael ei arwain gan Cadw, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod croesawu arbennig i fyfyrwyr lleol

Daeth oddeutu 100 o fyfyrwyr newydd o ogledd Cymru, sydd ar fin dechrau cwrs gradd ym Mhrifysgol Bangor, ac a fydd yn  teithio bob dydd i’r brifysgol, i’r Brifysgol ddoe (16 Medi) er mwyn cael cyfle arbennig i gwrdd â’i gilydd a dod i adnabod y brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn dechrau busnes y gyfraith yn Canary Wharf

Mae Kawa, Guimaraes and Associates Solicitors, cwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd yn ddiweddar yng Nghaergybi, wedi agor chwaer gwmni mewn adeilad adnabyddus yn One Canada Square, Canary Wharf, Llundain.

Sefydlwyd y cwmni gan yr entrepreneuriaid, Mehedi Rahim a Kate Kawa. Mae Mehedi Rahim yn fyfyriwr PhD yn ei flwyddyn olaf yn ymchwilio i gyfraith Islamaidd ac Yswiriant Morol y DU yn Ysgol y Gyfraith ac mae Kate wedi graddio gyda MBA o Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2014

Myfyrwyr newydd yn cael llwybrau i’r ddinas

Mae Penwythnos Croeso’r Brifysgol arnom unwaith eto - sef 20-21 Medi eleni, ac y mae staff ac Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol yn paratoi i groesawu myfyrwyr newydd i Fangor. Oherwydd hyn disgwylir i drafnidiaeth fod yn drymach ym Mangor dros y penwythnos gydag tua 2,000 o fyfyrwyr a’u rhieni yn cyrraedd  Neuaddau Preswyl y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2014

Diwrnod Gwerthfawrogi Cyfranogwyr

NeuroSKILL yn cynnal diwrnod gwerthfawrogi cyfranogwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Cynhaliwyd diwrnod gwerthfawrogi aelodau o'r gymuned sydd wedi cymryd rhan mewn ymchwil seicoleg ym  Mhrifysgol Bangor gan y rhaglen NeuroSKILL ar 29 Awst. Croesawyd cleifion ac aelodau o'r gymuned leol sydd wedi cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil i'r digwyddiad yn Adeilad Brigantia.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2014

Cyfle i ddysgu am hanes Cymdeithas myfyrwyr dylanwadol

Cyn aelod yn cyflwyno hanes gogoneddus Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Yn dilyn ail sefydlu’r Gymdeithas Ddrama yn 2012 a llwyddiant ei blwyddyn lawn gyntaf o berfformiadau a gweithdai, mae’r Gymdeithas wedi gwahodd un o’i chyn aelodau i roi sgwrs ar hanes difyr a dylanwadol y Gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Diweddariad ar yr oedi cyn agor theatr

Following last week’s announcement regarding the delay in the opening of the theatre in Pontio, and a further review of the building schedule, Bangor University regretfully has to announce that there will be no productions staged at the Pontio building until 15 October at the earliest.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Ffisiotherapyddion cyntaf Cymru i gael rhoi presgripsiwn

Mae pedwar ffisiotherapydd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dod y rhai cyntaf ymysg eu proffesiwn yng Nghymru i gael rhoi moddion ar bresgripsiwn i'w cleifion, yn union fel y byddai meddyg teulu'n ei wneud.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2014

Colociwm Celto-Slavica yn dod i Fangor

From today (Thursday) until the end of the weekend, Bangor University will be welcoming prominent academics from the length and breadth of Europe, as the 7th Colloquium of the Societas Celto-Slavica visits Bangor, 4-7 September.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Dod ag Ynys Môn y 18fed ganrif yn fyw

Bydd dyddiaduron hynod ddifyr, sy’n cofnodi bywyd Ynys Môn yn y 18fed ganrif, yn dod yn fyw mewn cyfres o berfformiadau dramatig yng nghartref y dyddiadurwr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Ym Mhrifysgol Bangor mae argraffiadau cyntaf yn bwysig

Unwaith eto mae Prifysgol Bangor wedi cael ei rhoi yn y 10 uchaf ymysg prifysgolion gwledydd Prydain.

Gyda dim ond ychydig wythnosau i fynd tan ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, mae arolwg gan YouthSight wedi rhoi Prifysgol Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion Prydain o ran yr argraffiadau cyntaf ffafriol y mae myfyrwyr newydd yn eu cael o'r sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Cyhoeddi Tymor Barddoniaeth Bangor

Mae trydedd Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol flynyddol Gogledd Cymru'n cyflwyno Tymor Barddoniaeth Bangor, sef cyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau a gynhelir drwy fis Hydref (1-24) 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Cylchgrawn a olygwyd gan academydd o Fangor yn dod i’r brig yn ei faes

Mae cylchgrawn a olygwyd gan academydd ym Mhrifysgol Bangor ac sy’n adnodd hanfodol ar gyfer pawb sy’n ymddiddori mewn pysgod o ran eu bioleg, eu cadwraeth a’u defnydd wedi cyrraedd y brig yn ei faes.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Oedi cyn agor theatr

Following an intensive period of construction work over the last few months, regretfully, Bangor University has to announce that Theatr Bryn Terfel will not be ready in time for Theatr Genedlaethol Cymru’s production of ‘Chwalfa’ in September.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Offer gwerth £1M ar gael i fusnesau yng Nghymru am y tro cyntaf

Yn ddiweddar mae project CLARET Prifysgol Bangor wedi derbyn system Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometer neu ToF-SIMS. Y system ddatblygedig hon yw'r gyntaf o'i bath yng Nghymru a dim ond dyrnaid sydd ar gael at ddefnydd masnachol yng ngwledydd Prydain.   Mae'r offer hynod dechnegol, a'r arbenigwyr sy'n ei weithredu, wedi'u lleoli yn Ysgol Peirianneg Electronig y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Lansiad y Rhwydwaith 'Meddyliwch Almaeneg' Cymru

Lansiwyd rhwydwaith newydd yn ddiweddar, gyda'r amcan o annog diddordeb ledled Cymru yn yr iaith Almaeneg a diwylliannau'r gwledydd lle siaredir Almaeneg. Mae'r project dan arweiniad Prifysgol Bangor (Dr Anna Saunders) a Phrifysgol Abertawe (yr Athro Julian Preece).  Mae'n un o nifer o rwydweithiau rhanbarthol sydd wedi dechrau ar hyd a lled y DU, fel rhan o fenter genedlaethol a gefnogir gan Lysgenhadaeth yr Almaen i hyrwyddo'r iaith a diwylliant Almaeneg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Mae gan Awstriaid ddiddordeb mewn archaeoleg

Wrth i Awstria baratoi i newid y ffordd yr ymdrinnir ag archaeoleg, drwy gadarnhau'r Confensiwn Ewropeaidd ar Warchod Treftadaeth Archeolegol (diwygiedig), mae'r Athro Raimund Karl, sy'n arbenigwr blaenllaw ar gael y cyhoedd i ymddiddori mewn archaeoleg a chymryd rhan ynddo, wedi bod yn gweithio â llywodraeth Awstria i ymchwilio i agweddau Awstriaid tuag at archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014