Cyngor i Rieni a Gwarcheidwaid

Fel rhiant neu warcheidwad, efallai y bydd eich cwestiynau a'ch pryderon chi ynglŷn â dewis prifysgol ychydig yn wahanol i’r rhai sydd gan eich mab neu’ch merch.

Edrychwch ar ein gwefan Cyngor i Rieni a Gwarcheidwaid am fwy o wybodaeth am y broses o wneud cais, beth sydd gan Bangor i'w gynnig, sut rydym yn cefnogi ein myfyrwyr, llety'r Brifysgol a chyllid myfyrwyr.