Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffeithiau a Ffigurau

Mae’r tîm Cynllunio a Gwybodaeth yn cynhyrchu amrywiaeth o ystadegau craidd a dynnwyd o adroddiadau statudol y Brifysgol i HESA a HEFCW. Yr ydym wedi darparu ystadegau allweddol ar gyfer Prifysgol Bangor yn fan hyn, wedi eu cyflwyno mewn dogfennau PDF: niferoedd myfyrwyr (lefel astudio, dull astudio, and niferoedd yn ôl ysgol), proffil myfyrwyr (rhyw, anabledd, domisil, a ethnigrwydd), data cyfrwng Cymraeg (statws iaith Gymraeg a baich dysgu cyfrwng Cymraeg), dosbarth graddau (dosbarth gradd israddedig a ddyfarnwyd), dargadwedd myfyrwyr (dargadwedd myfyrwyr yn ystod y flwyddyn), a staff (cyfrif pennau a CALl, grwpiau galwedigaethol academaidd ac an-academaidd, a staff yn ôl rhyw a modd cyflogi).

Os oes gennych unrhyw ymholidau am yr ystadegau uchod, cysylltwch â Andrea Jones (a.jones@bangor.ac.uk) yn y tîm Cynllunio a Gwybodaeth.

Dylid anfon ceisiadau am ddata ad-hoc mewnol at Wendy Evans (w.evans@bangor.ac.uk) yn y tîm Cynllunio a Gwybodaeth.

Dylid anfon ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn y lle cyntaf at Lynette Hunter (l.d.williams@bangor.ac.uk) yn y tîm Polisi a Chydymffurfio Cyfreithiol.