Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllunio a Data Myfyrwyr

Mae'r swyddfa'n rhoi arweinyddiaeth, cydlynu a chefnogaeth i'r Brifysgol o ran cynllunio strategol, gwybodaeth busnes, llywodraethu, materion cydymffurfio, cynlluniau argyfwng, datblygu polisi a phartneriaethau strategol.  Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys:

  • Cynllunio Strategol - datblygu a monitro cynllun strategol y Brifysgol a dangosyddion perfformiad allweddol; cefnogi cynllunio strategol gydag ysgolion academaidd a gwasanaethau canolog; nifer myfyrwyr a chynllunio adnoddau; cysylltu â HEFCW ar faterion strategol; cynllunio busnes a senarios
  • Dadansoddi a Darparu Gwybodaeth - darparu gwybodaeth reoli yn y brifysgol, yn cynnwys datblygu'r system Gwybodaeth Busnes a galluoedd meincnodi; ystadegau data statudol i HEFCW a HESA; ymateb i geisiadau ad hoc am wybodaeth.
  • Partneriaethau Strategol - yn cynnwys arolygu Cynghrair Strategol Aberystwyth-Bangor a rheoli project y Bartneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  • Rheoli Argyfwng - cydlynu a rheoli digwyddiadau, polisïau, dulliau gweithredu a hyfforddiant yn ymwneud â rheoli argyfyngau / parhad busnes;
  • Newid Strategol - adnabod a gweithredu Projectau Newid Strategol wedi'u hanelu at wella systemau a phrosesau busnes.   Mae hyn yn cynnwys rhoi cefnogaeth i Ysgolion, Colegau a Gwasanaethau Canolog gyda'u projectau rheoli newid.