Y Gwasanaethau Diogelwch

Y Tîm Diogelwch sy'n gyfrifol am ddiogelwch y myfyrwyr, y staff ac ymwelwyr, yn ogystal ag ystâd y Brifysgol.  Mae'r staff wrth law i helpu bob amser, ac yn rhoi gwasanaeth 24 awr am 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn. Gall y staff gynnig cyngor a chymorth ar faterion cyffredinol ac mae'r staff i gyd yn rhoi Cymorth Cyntaf.

Cysylltwch â ni ar 01248 382795 neu estyniad 2795.