Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ynglŷn â’r Ysgol

Sefydlwyd yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor yn 1963, ac mae’n un o adrannau Seicoleg fwyaf blaenllaw Prydain.

Rydym yn cael ein rhyngu’n rheolaidd ymysg y 10 adran uchaf am foddhad fyfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, a gyda dros fil o fyfyrwyr ni yw un o’r adrannau mwyaf yn y DU.

O’r radd flaenaf

Nid yn unig rydym yn cael ein rhyngu’n uchel am ein safon dysgu, ond mae gennym hefyd enw da’n fyd-eang am safon ein hymchwil. Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil 2014 cawsom ein gosod o fewn y 20 uchaf ym Mhrydain gyda 89% o’n hymchwil yn cael ei hystyried yn ‘Rhagorol yn Rhyngwladol’ neu’n ‘Arwain y Byd’.

Mae’r ymchwil yma’n bwydo'n uniongyrchol i'n haddysgu, gan sicrhau profiad dysgu ffres, bywiog gydag academyddion sydd ag enw da yn rhyngwladol yn eu maes arbenigol.

Agwedd byd-eang

Mae’r adran yn un gosmopolitan ac rydym yn denu staff a myfyrwyr o bob cwr o'r byd i weithio ac astudio gyda ni.  Adlewyrchir ein statws byd-eang  gan y ffaith ein bod wedi cael ein rhestru fel un o'r 200 o adrannau seicoleg orau yn QS World University Ranking (2017).

Profiad Myfyrwyr

Agwedd allweddol o’n llwyddiant yw ein ffocws ar yr ochr academaidd a bugeiliol o brofiad myfyrwyr ac arweinir hyn gan staff yn y tîm addysgu sy’n cynnig lefel uchel o gymorth i’n myfyrwyr. Mae gennym  hefyd diwtor rhyngwladol i helpu ein myfyrwyr.