Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gynhwysol i Fyfyrwyr Anabl

Cod 11 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: Medi 2018: Mewn grym o 20 Medi 2018
Mae hwn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Wedi'i ddiwygio.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor